990  

việc làm tai xe xe nang tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Tài Xế Xe Nâng

Bình Dương

Tài Xế Xe Nâng

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Nâng

Bình Dương

Tài Xế Xe Tải Nặng Dấu C

Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực (Xe Nâng)

Hà Nội - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực (Xe Nâng)

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực (Xe Nâng)

Cong Ty Co Phan TEKCOM - Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực (Xe Nâng)

Bình Dương

Kỹ Sư Sửa Chữa Xe Nâng

Bình Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Động Lực (Xe Nâng)

Hà Nội - Bình Dương

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Nhân Viên Sửa Chữa Xe Nâng

Cong Ty TNHH MGA VIETNAM - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Điều Hành Xe Nâng (Tiếng Anh) ~ 450-550Usd

Cong Ty TNHH MTV ASAHI TEC VN - Bình Dương - 450-550 $ một tháng

NHÂN VIÊN ĐIỀU HÀNH XE NÂNG – KCN TÂN ĐÔNG HIỆP B, DĨ AN BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

Nv Lái Xe Nâng

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Đội Xe Nâng

Bình Dương

Nhân Viên Lái Xe Nâng

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kho -xe Nâng

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng Nhóm Kỹ Thuật Xe Nâng Hàng Nissan

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Workshop Supervisor ( Giám Sát Xưởng Sửa Chữa Xe Nâng Hàng)

Bình Dương - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kho vận/Vật tư - Nam Phụ Xe Tải Nhẹ

CTY TNHH VẠN TẢI HA KHANH - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>