2226  

việc làm tai xe bang c

  

Tài Xế Bằng Dấu C- Lái Xe Tải

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Bằng B2, Bằng C Lái Xe Tải

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển tài xế Bằng B2, Bằng C lương cao

Tp Hồ Chí Minh - 7.500.000₫ một tháng

Tuyển tài xế Bằng B2, Bằng C lương cao

Tp Hồ Chí Minh - 7.500.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe tải bằng C

Cong ty co phan dich vu va du lich Viet - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty thương mại vận tải Ninh An tuyển lái xe bằng C, D

Việt Nam

Tuyển 02 lái xe tải bằng C làm tại vận tải Đức giang

Hà Nội

Công ty thương mại vận tải Bình Nam tuyển lái xe bằng C, D

Việt Nam

Nhân viên lái xe tải bằng C

Cong ty Co phan dich vu va du lich Viet - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trang thiết bị công nghiệp - Tài Xế Xe Tải (Bằng C)

DNTN TM SX Vi Van - Bắc Trung Bộ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Xe Tải (Bằng C)

DNTN TM SX Vi Van - Bắc Trung Bộ

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Bằng F.C Lương Cao

CONG TY CO PHAN PHAT HUY THANH - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe Bằng C Và Fc Tại Đà Nẵng Và Tiền Giang

Đà Nẵng - Tiền Giang - 6.000.000-17.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe tải bằng B2 - C

Việt Nam - 15.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe tải bằng B2-C-E

Việt Nam - 15.000.000₫ một tháng

Tuyển Tài Xế Bằng C

Đồng Nai

Lái Xe Tải Bằng B2, C

Hà Nội

Tuyển tài xế lái xe,phụ xe có bằng

Hà Nội - Phú Thọ - 6.500.000₫ một tháng

Lái xe du lịch bằng B2,C phụ xe

Cong ty co phan du lich van tai nhanh lu - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe bằng B2; C; E; D

Tong Cty Van tai Ha Noi - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>