2148  

việc làm tai xe bang c

  

Lái Xe Tải Ưu Tiên Bằng C

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Tải (Bằng C)

Bến Tre - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công ty thương mại vận tải Ninh An tuyển lái xe bằng C, D

Việt Nam

Tuyển 02 lái xe tải bằng C làm tại vận tải Đức giang

Hà Nội

Công ty thương mại vận tải Bình Nam tuyển lái xe bằng C, D

Việt Nam

Lái xe tải bằng C,D 26

Cong ty TNHH dau tu - thuong mai Nhat Long - Hà Nội

Tài xế bằng B2, C, D, E 23

Cong Ty ACE Trans Service- Chi nhanh Ha Noi - Hà Nội

Công ty thương mại vận tải Ninh An tuyển lái xe bằng C, D

Việt Nam

Lái Xe Tải Bằng C, Cf

Hà Nội

Nhân Viên Lái Xe Tải Bằng C

Hà Nội

Kho vận/Vật tư - Lái Xe Tải Ưu Tiên Bằng C

Cong Ty TNHH TM XNK Viet Han - Hà Nội

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Lái Xe Bằng F.C Lương Cao

CONG TY CO PHAN PHAT HUY THANH - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe tải bằng C, CF 25

Cong ty TNHH Khai Minh - Hà Nội

Tài xế ( Bằng B,C) 15

Cong ty TNHH TM-DV-XNK Le Thanh - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Tài Xế Bằng C

Đồng Nai

Tuyển Tài Xế Xe Tải ( Bằng C )

Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển tài xế xe tải bằng C, D

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển tài xế lái xe,phụ xe có bằng

Hà Nội - Phú Thọ - 6.500.000₫ một tháng

Lái xe du lịch,bằng B2,C. 30

Cong ty TNHH Van tai nhanh - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái Xe Du Lịch,bằng B2,c

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>