2263  

việc làm tai xe bang c

  

Lái Xe Tải Bằng C

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe Tải Bằng C

Hà Nội

Tài Xế Cho Công Ty (Có Bằng C)

Việt Nam - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế bằng C hoặc B2 07

Cong ty TNHH Toan A - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển gấp lái xe bằng B2, C tại Thanh Hóa

Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tập Đoàn Thành Hưng tuyển lái xe tải bằng B2,C

Hà Nội - 8.000.000-9.000.000₫ một tháng

Tài Xế Bằng B2, Bằng C

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công ty cổ phần Thành hưng tuyển lái xe bằng B2,C tại TN

Việt Nam

Tuyển Tài Xế Xe Tải ( Bằng C )

Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe Đầu Kéo (Bằng Fc)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe bằng B2,C, D,E 01

Trung tam cham soc xe Song Hong - Hà Nội

Lái xe bằng B2,C 22

Cong ty co phan thuong mai van tai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe bằng B2,C 14

Cong ty co phan thuong mai van tai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe bằng B2,C,D. 01

Cong ty co phan thuong mai van tai AB Viet. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe du lịch bằng B2,C,D. 29

Cong ty co phan thuong mai van tai AB Viet. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe bằng B2,C 28

Cong ty dau tu phat trien thuong mai AC Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển gâp 03 lái xe bằng C

Hải Phòng - 8.000.000₫ một tháng

Công ty CP TM tuyển gấp lái xe bằng C, lái xe ủi

Hải Phòng

Lái xe du lịch, bằng B2,C 09

Hà Nội

Tuyển lái xe, phụ xe có bằng mới B2, C (không đặt cọc,thế chấp)

Việt Nam - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>