2377  

việc làm tai xe bang c

  

Tài Xế Giao Hàng (Bằng Lái Dấu C)

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái Xe Tải Bằng C

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài Xế Cho Công Ty (Có Bằng C)

Tp Hồ Chí Minh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe Tải Bằng C

Hà Nội

Lái Xe Tải Bằng B2, C

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Tải (Bằng C)

Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Lái xe tải bằng C 05

Cong ty co phan vat lieu xay dung Toan Cau - Hà Nội

Tài Xế Xe Tải Bằng Hạng C

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Tài Xế Xe Tải ( Bằng C )

Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài xế giao hàng bằng xe tải 2T 23

CONG TY TNHH TMDV MINH MINH HOANG - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tài Xế Xe Nâng Có Bằng B2

Tp Hồ Chí Minh

Tài xế xe đầu kéo bằng FC 13

Cong ty TNHH TM Kim Duc - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển tài xế lái xe,phụ xe có bằng

Hà Nội - Phú Thọ - 6.500.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe Đầu Kéo (Bằng Fc)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công ty Hà Giang tuyển lái xe bằng B2, C gấp

Cong ty Ha Giang tuyen lai xe bang B2, C - Hải Phòng

Lái xe bằng B2,C. 26

Cong ty thuong mai dich vu van tai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe du lịch bằng b2,c. 23

Cong ty thuong mai dich vu van tai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe du lịch bằng b2,c,d. 18

Cong ty thuong mai dich vu van tai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe bằng B,C 23

VANTAGE LOGISTICS CORPORATION - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe bằng B2,C 28

Cong ty dau tu phat trien thuong mai AC Viet - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>