2266  

việc làm tai xe bang c

  

Tài Xế Cho Công Ty (Có Bằng C)

Việt Nam - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tài xế bằng C hoặc B2 07

Cong ty TNHH Toan A - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Lái Xe Tải Bằng B2, C

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp lái xe bằng B2, C tại Thanh Hóa

Thanh Hóa - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài Xế Bằng B2, Bằng C

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Công ty cổ phần Thành hưng tuyển lái xe bằng B2,C tại TN

Việt Nam

Tuyển Tài Xế Xe Tải ( Bằng C )

Đồng Nai - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tài Xế Lái Xe Đầu Kéo (Bằng Fc)

Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe bằng B2,C, D,E 01

Trung tam cham soc xe Song Hong - Hà Nội

Nhân viên kỹ thuật , lái xe bằng C và FC 24

Cong ty Co phan Van tai va Thuong mai VITRANIMEX - Đà Nẵng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe bằng B2,C 22

Cong ty co phan thuong mai van tai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe bằng B2,C 14

Cong ty co phan thuong mai van tai Viet Nam - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe bằng B2,C,D. 01

Cong ty co phan thuong mai van tai AB Viet. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe du lịch bằng B2,C,D. 29

Cong ty co phan thuong mai van tai AB Viet. - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển gấp 04 lái xe bằng C

Hải Phòng - 8.000.000-11.000.000₫ một tháng

Công ty CP TM tuyển gấp lái xe bằng C, lái xe ủi

Hải Phòng

Lái xe du lịch, bằng B2,C 09

Hà Nội

Tuyển lái xe, phụ xe có bằng mới B2, C (không đặt cọc,thế chấp)

Việt Nam - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Lái xe du lịch,bằng B2,C. 01

Cong ty co phan phat trien thuong mai dau tu - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái xe bằng C 21

Cong ty Co phan Thuy Dat - Nam Định - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>