91  

việc làm tai chinh van phong tại Bến Tre

  

Luật/Pháp lý - Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Bến Tre - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Bến Tre

Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (nv Văn Phòng)

Bến Tre

Nhân viên hành chính kinh doanh (Sales Admin) 24

Kinh Do Corp - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN CHÍNH SÁCH

Bến Tre

Nhân viên giao nhận lắp đặt tại Siêu Thị Điện Máy Xanh

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Điều hành Tour

Tp Hồ Chí Minh - Bến Tre

Trưởng Phòng Nhân Sự (thức ăn Thủy Sản)

Bến Tre

Tổ Trưởng Vận Hành Máy UHT

Bến Tre - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Bảo hiểm/Tư vấn - Chinese Translator - Biên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Bao Hiem Nhan Tho Cathay - Viet - Bến Tre

Giám sát an ninh

Bến Tre - Mỹ Tho

Nhân viên kho

Cong ty TNHH Hiep Thanh - Bến Tre - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên QA

Bến Tre

Cộng Tác Viên Kỹ Thuật

Bến Tre - Lâm Đồng

Kế Toán Viên

Bến Tre

Kế Toán Viên

Cong Ty TNHH Coronet Viet Nam - Bến Tre

Nhân viên kho siêu thị Thế Giới Di Động

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho siêu thị Thế Giới Di Động 23

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Bến Tre - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Ý

Bến Tre

trang:     1 | 2 | 3    >>