Việc làm sua xe

Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 29141 việc làm  

Tài xế

Trung Tam Day Nghe Lai Xe Dau Khi - Bà Rịa - Vũng Tàu

Bảo hiểm/Tư vấn - Nv Kinh Doanh Tư Vấn Đào Tạo Lái Xe

CTY TNHH DAO TAO LAI XE PHUONG NAM - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nv Kinh Doanh Tư Vấn Đào Tạo Lái Xe

CTY TNHH DAO TAO LAI XE PHUONG NAM - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Bất động sản - Nv Kinh Doanh Tư Vấn Đào Tạo Lái Xe

CTY TNHH DAO TAO LAI XE PHUONG NAM - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

TQ - Cần tuyển gấp tái xế lái xe cẩu và phụ xe cẩu

CONG TY TNHH SUA CHUA XE CAU DOAN LUONG - Tp Hồ Chí Minh

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Kinh Doanh lái xe

CTY TNHH DAO TAO LAI XE PHUONG NAM - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000₫ một tháng

Taxi group tuyển trực tiếp 5 lái xe, không yêu cầu kinh nghiệm

Cong ty co phan taxi group tuyen lai xe - Hà Nội - 8.000.000₫ một tháng

Tuyển Lái Xe Con 4 Chỗ

Tuyen Lai Xe Con 4 Cho - Hà Nội

Nhân viên rửa xe

Rua xe 123 - Hà Nội - 3.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Tài Xế Xe Buýt Hạng E

Cong ty TNHH Xe Buyt Becamex Tokyu - Bình Dương - 7.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Giáo Viên Dạy Lái Xe Ô Tô

Trung Tam Dao Tao Va Sat Hach Lai Xe Hoang - Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Nhân Viên Điều Hành Xe Có Kinh Nghiệm

Cong ty TNHH Xe Buyt Becamex Tokyu - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Giáo Viên Dạy Lái Xe Ô Tô

Cong ty CP Dao Tao Lai Xe VK - Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Nhân Viên Điều Hành Xe

Cong ty TNHH Xe Buyt Becamex Tokyu - Bình Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Admin Quản Trị Diễn Đàn Bán Xe Hơi

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Lái Xe Buýt Dấu E

Tp Hồ Chí Minh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái Xe Bằng B2; C; D; E

Hà Nội - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kho Lái Xe Nâng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng Xe Gắn Máy

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái Xe Taxi Tại Hà Nội

Hà Nội - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>