15871  

việc làm sua chua may tinh

  

Kỹ thuật viên sữa chữa máy tính và máy in

May tinh Gia Nguyen - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa điện thoại Smartphone - Máy tính bảng

He thong Showroom A May Tinh Bang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa điện thoại Smartphone, Máy tính bảng

He thong Showroom A May Tinh Bang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa máy tính, máy in đổ mực máy in chưa có kinh nghiệm

Do muc may in van phong - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Máy Tính

Hà Nội

Nhân viên Sửa chữa Máy tính

Hà Nội

KTV sửa chữa điện thoại ( 5 người) và máy tính (5 người)

Cong ty co phan cong nghe thong tin Nam A - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên CNTT (sữa Chữa Máy Tính, Mạng, Hệ Thống,..)

Vinh

Kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại và máy tính

Cong ty co phan cong nghe thong tin Nam A - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại Và Máy Tính

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên sửa chữa Điện thoại và Máy tính (Phần cứng, phần mềm)

Cong ty co phan cong nghe thong tin Nam A - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại Và Máy Tính (phần Cứng, Phần Mềm)

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Vi Tính

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa điện thoại di động và máy tính bảng

Cong ty TNHH Giai phap va Chuyen giao Cong nghe - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa ĐT Di Động, Máy Tính Bảng

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU MOBELL - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, MÁY TÍNH BẢNG

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU MOBELL - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa máy tính, máy in

Cong ty SXTM va dich vu Minh Khue - Hà Nội

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại Di Động, Máy Tính Bảng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Đào Tạo Nghề Lao Động Phổ Thông(sửa Chửa Máy In,máy Tính)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa máy tính, máy in 26

Cong ty SXTM va dich vu Minh Khue - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>