19013  

việc làm sua chua may tinh

  

Kỹ thuật viên sữa chữa máy tính và máy in

May tinh Gia Nguyen - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa điện thoại Smartphone - Máy tính bảng

He thong Showroom A May Tinh Bang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa điện thoại Smartphone, Máy tính bảng

He thong Showroom A May Tinh Bang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa Smartphone, máy tính bảng

Cong Ty TNHH A May Tinh Bang - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật máy in, sửa chữa máy in, máy tính

Cong ty TNHH TM DV vi tinh Nhat Phong - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển NV sửa chữa máy vi tính

DNTN TM vi tinh Kim Ngoc - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Máy In, Máy Tính

Cong ty TNHH TM - DV Vi tinh Nhat Phong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên bảo trì sữa chữa Máy in, Máy tính

Cong ty TNHH TM - DV Vi tinh Nhat Phong - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên kĩ thuật sữa chữa máy tính

Cua hang vi tinh Dai Hung Thinh - Long An

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Tính

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa máy tính

Vinh

KTV sữa chữa main máy tinh 26

TNHH Thuong mai va Dich vu VDC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Máy Tính Laptop

Hà Nội

Nhân Viên Ký Thuật Sửa Chữa Máy Tính Laptop

Hà Nội

Nhân viên ký thuật sửa chữa máy tính laptop 25

Cong ty co phan phat trien va thuong mai JHT - Hà Nội

KTv Sửa Chữa Main Máy Tính

Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

KTV sữa chữa main máy tinh

TNHH Thuong mai va Dich vu VDC - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa Điện Thoại, Máy Tính Bảng

Hà Nội

Tuyển Giáo Viên Dạy Nghề Sửa Chữa Máy Tính - Laptop

Hà Nội

Thợ Sửa Chữa, Bảo Hành Điện Thoại Smartphone - Máy Tính Bảng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>