13396  

việc làm sua chua may tinh

  

Nhân viên kỹ thuật sửa chữa điện thoại, máy tính - miền Bắc

Tat ca Muc luong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Dịch Vụ Và Sửa Chữa Máy Tính

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên IT, Nhân Viên Sửa Chữa Máy Tính

Bắc Ninh

Nhân Viên Đổ Mực Máy In Và Sữa Chữa Máy Tính

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Cài Đặt Máy Tính

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Đổ Mực Máy In - Sửa Chữa Máy Tính

Hà Nội

Nhân Viên Sửa Chữa Chữa Máy Tính, Máy In, Máy Văn Phòng

Hà Nội - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Máy Tính Máy In

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Máy Tính Và Máy In

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Máy Máy In, Máy Tính

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giáo Viên Dạy Môn Sửa Chữa Máy Vi Tính

Hà Nội

Máy Tính Gia Nguyễn Tuyển Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Máy Tính Máy In

Hà Nội

Nhân Viên Sửa Chữa Phần Cứng Máy Tính

Hà Nội

Nhân Viên Sữa Chữa Laptop, Máy Tính

Tp Hồ Chí Minh

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Máy Vi Tính

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa Linh Kiện Máy Tính PC

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Tính, Điện Thoại

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Tính

Đà Nẵng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Tính - Các Thiết Bị Điện, Điện Tử

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật (sửa Chữa Máy Tính, Máy In, Máy Photo)

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>