16888  

việc làm sua chua may tinh

  

Kỹ thuật viên sữa chữa máy tính và máy in

May tinh Gia Nguyen - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa điện thoại Smartphone - Máy tính bảng

He thong Showroom A May Tinh Bang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa điện thoại Smartphone, Máy tính bảng

He thong Showroom A May Tinh Bang - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa vi tính,máy in 05

Vi tinh ASIA - Tp Hồ Chí Minh

KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG, MÁY TÍNH BẢNG

CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU MOBELL - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa máy tính, máy in

Cong ty SXTM va dich vu Minh Khue - Hà Nội

Đào Tạo Nghề Lao Động Phổ Thông(sửa Chửa Máy In,máy Tính)

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Điện Thoại Di Động, Máy Tính Bảng

Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa máy tính, máy in 26

Cong ty SXTM va dich vu Minh Khue - Hà Nội

Nhân Viên Sửa Chữa Điện Thoại, Máy Tính Bảng

Hà Nội

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa máy tính

Hà Nội

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa máy tính - CNTT

Vien Cong Nghe Ha Noi - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển giáo viên dạy sửa chữa máy tính laptop

Vien Cong Nghe Ha Noi - Tp Hồ Chí Minh

tuyển giáo viên dạy sứa chữa máy tính - CNTT

Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN ĐỔ MỰC MÁY IN VÀ SỮA CHỮA MÁY TÍNH

Cong ty Co Phan Thuong Mai Tin Hoc Tuan Cuong - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đổ Mực Máy In Và Sữa Chữa Máy Tính

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ sửa chữa máy tính, máy in 17

Cong ty SXTM va dich vu Minh Khue - Hà Nội

Thợ sửa chữa máy tính, máy in

Cong ty SXTM va dich vu Minh Khue - Hà Nội

Tuyển giáo viên dạy nghề sửa chữa máy tính - CNTT

VIEN CONG NGHE HA NOI - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển giáo viên dạy sửa chữa máy tính - CNTT

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>