4381  

việc làm sua chua may cong trinh tại Hà Nội

  

Thợ sửa chữa ô tô- máy công trình

Cong ty Co phan be tong Ha Thanh - Hà Nội - 6.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Công Trình

Cong ty TNHH Lexim - Hà Nội

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Công Trình

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Công Trình

Hà Nội

Thợ Sửa Chữa Máy Công Trình

Hà Nội

Thợ Sửa Chữa Ô Tô, Máy Công Trình, Thợ Điện, Thợ Nước

Hà Nội

Thợ Sửa Chữa Ô Tô Và Máy Công Trình (cần Gấp)

Hà Nội

Tuyển Thợ Sửa Chữa Máy Công Trình, Ô Tô

Hà Đông - Hà Nội

Thợ Sửa Chữa Máy Công Trình, Máy Thủy Lực

Hà Nội

Thợ Sửa Chữa Ô Tô, Máy Công Trình

Hà Nội

Cộng Tác Viên Sửa Chữa Xe Máy Công Trình

Hà Nội

Nhân Viên Sửa Chữa Ô Tô, Máy Công Trình

Hà Nội

Thợ Sửa Chữa Ô Tô Và Máy Công Trình (cần Gấp)”

Hà Nội

Thợ Sửa Chữa Xe Máy Công Trình

Hà Nội

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Công Trình

Hà Nội

Công Ty TNHH Lexim Tuyển Nhân Viên Sửa Chữa Máy Công Trình

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa Máy Công Trình

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thợ Sửa Chữa Máy Móc, Thiết Bị Công Trình

Hà Nội - 7.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đứng Máy Tiện,phay Tinh CNc Sửa Chữa, Làm Khuôn

Hà Nội - 6.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sửa Chữa - Bảo Trì Máy May Công Nghiệp

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>