80  

việc làm song cong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Công Nhân Cơ Khí Tại Bắc Giang

cong ty CP Thep Phuong Bac - Bắc Giang

Công Nhân Cơ Khí Tại Bắc Giang

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Khí Tại Bắc Giang

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Quoc Te Cuoc Song Cao - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Trợ Lý Giám Đốc Tại Bắc Giang

cong ty CP Thep Phuong Bac - Bắc Giang

Nhân viên văn phòng

Cong ty Co Phan Quoc Te Satori - Bắc Giang

Nhân viên thu mua biết tiếng Trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kho

CONG TY CO PHAN XNK LINH TRUNG TIN - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe hạng FC

Cong ty co phan dau tu phat trien thuong mai - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên Kế toán

Cong ty co phan dau tu phat trien thuong mai - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh marketing

Cong ty co phan dau tu phat trien thuong mai - Bắc Giang

Kế toán

Cong ty TNHH MTV Thien A - Bắc Giang

Nhân viên văn phòng kiêm phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH HAEM Vina - Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân viên thiết kế đồ họa

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên nhân sự

Cong ty TNHH DAE HWA VINA - Bắc Giang

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH DAE HWA VINA - Bắc Giang

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH VIGEN Yen Lac - Bắc Giang

Thợ Tiện

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Anh

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>