64  

việc làm song cong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trang thiết bị công nghiệp - Nhân Viên Kĩ Thuật

Linh Trung Tin Group - Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi nhanh Cong ty Co phan may Song Hong - - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Quoc Te Cuoc Song Cao - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Haem Vina - Bắc Giang

Nhân viên QC

Cong ty TNHH Haem Vina - Bắc Giang

Biên - Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH DAE HWA VINA - Bắc Giang - 200-500 $ một tháng

Nhân viên phát triển kinh doanh

Cong ty TNHH ShinSung Vina - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý chất lượng

Cong ty TNHH Doowon Vina - Bắc Giang

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH VIGEN Yen Lac - Bắc Giang

Kế toán

Cong ty TNHH VIGEN Yen Lac - Bắc Giang

Nhân viên hành chính - văn phòng

Cong ty XNK Green Star - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam)

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Quản Lý Kho làm tại Bắc Giang ( tuổi từ 28 - 36)

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Kế toán trưởng

CONG TY TNHH E.MOSS VIET NAM - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám đốc kinh doanh khu vực Việt Nam

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Kỹ thuật viên Hóa Học

Cong ty TNHH TM & TM Khai Hoan - Lào Cai - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty HaemVina - Bắc Giang

Quản Lý Kho làm tại Bắc Giang ( tuổi từ 28 - 36)

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Trưởng phòng sản xuất - Chuyên ngành ép phun nhựa kỹ thuật

Cong Ty Co Phan Sunpla - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Trợ Lý Giám Đốc

Cong Ty CP Thep Phuong Bac - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>