56  

việc làm song cong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

TAXI GROUP- Nơi tạo dụng cuộc sống bằng nghề lái xe chuyên nghiệp

Hà Nội - Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Quoc Te Cuoc Song Cao - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Quản Lý Khách Hàng Tại Bắc Giang- Bắc Ninh

VAN PHONG LUAT SU DIEU SONG - Bắc Ninh - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên nhân sự - phụ trách mảng Văn hóa doanh nghiệp thành thạo Tiếng Trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Kế toán

Cong ty TNHH VIGEN Yen Lac - Bắc Giang

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH VIGEN Yen Lac - Bắc Giang

Nhân viên IT

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên hành chính biết tiếng Trung lương từ 10-15 triệu

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng trung

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ lý thương vụ

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên Marketing

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Lắp

Cong ty co phan Van Chien - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên QC

cong ty TNHH IL YAK VINA - Bắc Giang

Kế Toán

cong ty TNHH IL YAK VINA - Bắc Giang

Nhân viên kế hoạch sản xuất

Cong ty CP XNK CASABLANCA Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên đối ngoại

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trợ lý kinh doanh quốc tế ( Tiếng Anh - Tiếng Trung)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh quốc tế ( Tiếng Anh)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên sửa chữa

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>