61  

việc làm song cong tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên đào tạo Kỹ năng sống

Cong ty co phan dao tao va phat trien nguon - Bắc Giang

Nhân Viên Kế Hoạch Gia Công, Kế Hoạch Sản Xuất 17

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Công nhân đứng máy sản xuất

Cong Ty Co Phan Sunpla - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý hoạt động sản xuất và hệ thống nước thải Công nghiệp

Cong ty ITM - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân 06

Cong ty TNHH ShinSung Vina - Bắc Giang

Kỹ Sư Điện Công Nghiệp Tự Động

Bắc Giang

Cần Tuyển Trình Dược Viên, Cộng Tác Viên ETC

Bắc Giang

Tuyển gấp giám sát công trình

Bắc Giang - 2.000.000-3.500.000₫ một tháng

Nhân viên bán bảo hiểm

Cong ty Bao hiem dau khi Bac song Hong - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Marketing

Cong Ty TNHH Doowon Vina - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Quản Lý Chất Lượng (Qa,Qc) 20

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Điều Hành KHSX tại nhà máy Bắc Giang, Hà Nam

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang 17

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Quản Lý Sản Xuất tại nhà máy Bắc Giang

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật bảo dưỡng khuôn ép phun nhựa

Cong Ty Co Phan Sunpla - Bắc Giang

Nhân viên kiểm hàng - Inspector làm việc tại Bắc Giang

Cong ty TNHH YIC VINA - Bắc Giang

Nhân viên quản lý chất lượng (QC)

Cong Ty Co Phan Sunpla - Bắc Giang

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH DAWON VINA - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên IT

Cong ty HaemVina - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>