35  

việc làm son tinh dien tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh chi nhánh tỉnh 30

Cong ty TNHH TAKA Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển thợ mộc, thợ sơn PU làm tại Hoàng Mai

Hà Nội - Bắc Giang

Công nhân cơ điện, điện nhẹ

Cong ty TNHH SX va TM Palado Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ điện

Cong ty CP May Viet Han - Bắc Giang

Nhân viên kế toán

JONE - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Thuong mai Dich vu Midu Viet Nam - Bắc Giang

Nhân viên hỗ trợ kho

Cong ty co phan Van Chien - Bắc Giang

Giám sát kinh doanh

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Cong ty co phan Van Chien - Bắc Giang

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công Nhân Kỹ Thuật Lương 12-15 Triệu /Tháng

Bắc Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý nhân sự

Cong ty co phan Vinana - Bắc Giang

Nhân viên kế toán

Cong ty CP May Viet Han - Bắc Giang

Nhân viên quản lý đơn hàng

Cong ty CP May Viet Han - Bắc Giang

Nhân viên xuất nhập khẩu

Cong ty CP May Viet Han - Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>