39  

việc làm son tinh dien tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NV Xây Dựng Bảo Trì Điện Lạnh Tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn

Lạng Sơn - Bắc Giang

Nhân Viên Kinh Doanh Vùng Thanh Hóa, Bắc Giang, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên

Phú Thọ - Bắc Giang - 12.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Kinh Doanh Chi Nhánh Đông Anh, Sơn Tây, Bắc Giang

Tây Bắc Bộ - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên cơ điện

Cong ty TNHH Sinhan Eng vina - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất điện tử

Jeil-Tech Vina - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng - Điện Tử

Bắc Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Quản Lý

Cong Ty TNHH San Xuat- Thuong Mai Son Becker Chem - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh

Cong ty xi mang Phuc Son - Bắc Giang

Nhân viên phát triển thị trường

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Co Phan ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

tuyển Gấp*] Trưởng Ban An Toàn (Safety Manager) Và Giám Sát An Toàn (Safety Supervisor)

Bắc Ninh - Bắc Giang - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ thuật viên

Cong ty TNHH Thuong Mai XNK ANh vu - Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Nhà Máy (01 Bắc Giang, 01 Hà Nam)

Cong Ty CP XNK Khoang San Ha Nam - Hà Nam - Bắc Giang

trang:     1 | 2    >>