16  

việc làm so y te tại Vĩnh Long

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kinh doanh - Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh Khu Vực Vĩnh Long

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Vĩnh Long

Giáo Viên Giảng Dạy Tiếng Anh-fulltime & Partime

Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Làm Việc Tại Chi Nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng Tại Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Biên Dịch Viên Tiếng Anh

Vĩnh Long

Vĩnh Long - Chuyên viên Giám sát hoạt động

Vĩnh Long

Vĩnh Long - Chuyên viên Giám sát hoạt động

Vĩnh Long

Trình Dược Viên - Kênh Nhà Thuốc (Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Vĩnh Long

Vĩnh Long

Công nghệ thông tin - Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Kỹ Thuật Viên Triển Khai Hạ Tầng - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Vĩnh Long

Vĩnh Long

Nhân viên bán hàng

Cong ty TNHH MTV TM Giang Anh CN TPHCM - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Vĩnh Long

Cong ty TNHH Starphar - Vĩnh Long

Bưu chính viễn thông - Trưởng Phòng Kỹ Thuật - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên Thu Cước - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long