19  

việc làm so y te tại Tây Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kinh doanh thuốc thú y

Cong ty Thuoc thu y Toan Thang - Tây Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH Phan Phoi Lien Ket Quoc Te - Tây Ninh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tây Ninh

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Tây Ninh

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Tư Vấn Tại Gò Dầu, Tây Ninh

Cong ty TNHH Thuong mai ACS Viet Nam - Tây Ninh

TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Tây Ninh

TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 30

Tây Ninh

TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Cong Ty Co Phan Soi The Ky - Tây Ninh

TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Cong Ty Co Phan Soi The Ky - Tây Ninh

TP NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Tây Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Tây Ninh

Tây Ninh

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Tây Ninh

Tây Ninh

Nhân sự - Nhân Viên Nhân Sự

Cong ty TNHH Benh vien DKTN Le Ngoc Tung - Tây Ninh

Nhân Viên Nhân Sự

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Tây Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

CONG TY TNHH TM AN PHUC LOI - Tây Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thông dịch viên tiếng Anh

Tây Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phòng hóa nghiệm

Tây Ninh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tại Bình Phước Và Tây Ninh

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Tây Ninh - Bình Phước

Thông dịch viên Tiếng Hoa

Cong Ty TNHH Det May Hung Thai - Tây Ninh