Việc làm so y te tại Phú Yên

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 10 trong 10 việc làm  

Công Thợ Điện Nước Bậc 3/7

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Công Thợ Điện Nước Bậc 3/7

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Kinh doanh - Nhân Viên Kinh Doanh Dược Phẩm Kênh Bệnh Viện - Khu Vực Phú Yên

Cong Ty Co Phan Gon Sa - Phú Yên

Công Thợ Điện Nước Bậc 3/7

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

Công Nhân Kỹ Thuật Điện

Cong Ty CP Tap Doan Hai Thach - Phú Yên

NHÂN VIÊN/CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ KHÁCH HÀNG - CN PHÚ YÊN

ACB - Phú Yên - 6.500.000-8.500.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Xí Nghiệp

Tieng Viet - Phú Yên - 15.000.000-18.000.000₫ một tháng

Phó Giám Đốc Xí Nghiệp

Phú Yên - 15.000.000-18.000.000₫ một tháng

Trưởng Ca Điều Hành Hầm

Tieng Viet - Phú Yên - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng