29  

việc làm so y te tại Hậu Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng phòng Pháp chế đơn vị thành viên

Tap doan Phu Thai - Tru so chinh - Vị Thành

Phiên Dịch (Hoa - Việt)/ Kỹ Sư Xử Lý Nước Thải(Biết Tiếng Hoa)

Hậu Giang

Gdkinh Doanh / Phiên Dịch Kế Toán(Hoa- Việt)

Hậu Giang

Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa (Tiếng Hoa) Tuyển Gấp

Hậu Giang

Phiên dịch kế toán (Hoa - việt) 18

Cong ty TNHH giay Lee Man Viet Nam - Hậu Giang - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thiết Kế Đồ Họa/Giám Sát 18

Cong ty TNHH giay Lee Man Viet Nam - Hậu Giang

Giám Đốc Kinh Doanh (Ưu Tiên Tiếng Hoa/ Tiếng Anh)

Hậu Giang

Tuyển Gấp Nhân Viên Bán Hàng Tại Hậu Giang

Hậu Giang - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NHÀ KHÁCH BÔNG SEN NĂM 2014

Việc Làm Hậu Giang - Vị Thành

Chuyên Viên Phòng Tài Chính

Vị Thành

Chuyên Viên Phòng Tài Chính

Vị Thành

NHÂN VIÊN KINH DOANH PHỤ TRÁCH KV

Hậu Giang

02 NHÂN VIÊN KINH DOANH PHỤ TRÁCH KV HẬU GIANG VÀ SÓC TRĂNG

Sóc Trăng - Hậu Giang - 5.500.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Đơn Vị Thành Viên

Vị Thành

Nhân Viên Kinh Doanh

Hậu Giang

ĸ�文翻譯/採購員(phiên Dịch Hoa - Việt /thu Mua) (tuyển Gấp)

Hậu Giang

Ɋ�售經理 / Giám Đốc Kinh Doanh

Hậu Giang

Phiên Dịch Tiếng Hoa - Việt (中文翻譯)

CONG TY TNHH GIAY LEE & MAN VIET NAM - Hậu Giang - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh - Ngã Bảy, Long Mỹ, Vị Thanh

Vị Thành

Nhân Viên Kinh Doanh - Ngã Bảy, Long Mỹ, Vị Thanh

Vị Thành

trang:     1 | 2    >>