6  

việc làm so y te tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trình Dược viên khu vực Miền Bắc 26

Cong ty CP Y te AMV GROUP - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trinh Dược Viên Otc, Etc

Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

Cao Bằng

Giám Đốc Điều Hành 31

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Cao Bằng

Nhân viên bán hàng dược phẩm cao cấp

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Cao Bằng