15  

việc làm so y te tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Dược

Cao Bằng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC tại 18

Cong ty TNHH HHD Poland Viet Nam - Cao Bằng - Ba Lan

Trình dược viên OTC tại miền Bắc 18

Cong ty TNHH HHD Poland Viet Nam - Cao Bằng - Ba Lan

Trình Dược Viên

Cao Bằng - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng dược phẩm cao cấp

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Cao Bằng

Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Bắc 09

Cong ty TNHH Vinamask - Cao Bằng

NV Tiếp Thị - Unilever - Cao Bằng 08

Cong ty TNHH ACACY - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình dược viên khu vực phía Bắc 03

Cong ty Co phan Thuong mai Thien Vu - Cao Bằng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Cao Bằng

Quản Lý Bán Hàng OTC Khu Vực Miền Bắc

Cao Bằng

Cộng Tác Viên Khu Vực Phía Bắc

Cao Bằng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Cao Bằng

Trình Dược Viên Tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Quảng Ninh, Hải Dương

Cao Bằng - Quảng Ninh - 3.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Nhà Thuốc, Các Đại Lý

Cao Bằng