5  

việc làm so y te tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát kinh doanh

Cao Bằng

Giám đốc Sản xuất Than cốc

Cao Bằng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công Ty Thành Viên

Cong Ty Co Phan Tap Doan Cong Nghiep Tay Giang - Cao Bằng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công Ty Thành Viên

Cong Ty Co Phan Tap Doan Cong Nghiep Tay Giang - Cao Bằng

Trinh Dược Viên Otc, Etc

Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng