18  

việc làm so y te tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NV Kinh Doanh - FPT Telecom Cao Bằng 26

FPT Telecom - Cao Bằng

NV Hành Chính - Nhân Sự tại Cao Bằng 24

FPT Telecom - Cao Bằng

Kế Toán Tổng Hợp CN Cao Bằng 20

FPT Telecom - Cao Bằng

Nhân viên kinh doanh chi nhánh Cao Bằng

Cao Bằng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

FPT Telecom - Cao Bằng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng 20

FPT Telecom - Cao Bằng

Kỹ sư xây dựng cho công ty con 11

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Cao Bằng

Công nhân đóng gói trà 06

Cong ty TNHH Thuong mai va Dich vu Dai Gia - Cao Bằng - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC các tỉnh 06

Cong ty TNHH HHD Poland Viet Nam - Cao Bằng - Ba Lan

Nhân viên Thiết kế quảng cáo (bảng biển) 04

Cong ty TNHH Quang cao va Noi that Hung Son - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Lương Hấp Dẫn Tại Cao Bằng

Cao Bằng

Nhân viên bán hàng dược phẩm cao cấp

Cong ty TNHH Duoc pham Hoa Thien Phu - Cao Bằng - 6.000.000₫ một tháng

Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Cao Bằng

Giám Đốc Kinh Doanh Khu Vực Đông Bắc

Cao Bằng

Quản Lý Bán Hàng OTC Khu Vực Miền Bắc

Cao Bằng

Trình Dược Viên

Cao Bằng

Cộng Tác Viên Khu Vực Phía Bắc

Cao Bằng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Cao Bằng