15  

việc làm so y te tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát kinh doanh 29

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng khu vực kinh doanh 28

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển dự án, thầu thợ 01

Cong TY CP ST Toan Cau - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên trang trí 01

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

TDV khu vực toàn miền bắc. 30

Cong ty TNHH thuong mai FCM - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên ETC khu vực miền Bắc 30

Cong ty Duoc Pham Botania - Chi Nhanh TP.HCM - - Cao Bằng - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Lái máy xúc đào, máy ủi 19

Cong ty co phan Song Da 5 - Cao Bằng - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thợ hàn - bê tông - thợ nề - điện

Cong ty co phan Song Da 5 - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thợ hàn - bê tông - thợ nề - điện 19

Cong ty co phan Song Da 5 - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe công trường 20

Cong ty co phan Song Da 5 - Cao Bằng

Trình dược viên tỉnh. 17

Cong ty TNHH Devecoop Vina - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

FPT Telecom - Cao Bằng

Kế toán công trường 15

Cong ty co phan xay dung cong trinh 568 - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng (Qa) Tại Cao Bằng

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Cao Bằng

Tuyển Dụng Trình Dược Viên Cao Bằng

Cao Bằng