9  

việc làm so y te tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Quản Lý TDV (Base Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn)

Cao Bằng - Thái Nguyên

FPT Telecom tuyển nhân viên kinh doanh tại tỉnh Cao Bằng

Cao Bằng

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CONG TY TNHH PK CHUYEN KHOA DA LIEU TAO DO - Đà Nẵng - Cao Bằng

Đại diện thương mại 06

Cong Ty TNHH Son Cpon Viet Nhat - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Tdv (Base Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn)

Cong Ty Co Phan Duoc Pham ECO (ECO Pharma JSC) - Cao Bằng - Thái Nguyên

Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Cao Bằng

KV.HCM - Chuyên viên Kế toán

Cao Bằng

Thợ hàn - bê tông - thợ nề - điện

Cong ty co phan Song Da 5 - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản lý TDV khu vực Thái Nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng

Cong ty Co phan Duoc pham ECO (eco pharma J.S.C) - Cao Bằng - Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng