15  

việc làm so y te tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng khu vực kinh doanh 06

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC , ETC 22

Cong ty co phan duoc pham quoc te Kinh Bac - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ vận hành máy khoan 30

Cong ty co phan Song Da 5 - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ thi công quảng cáo bảng hiệu, hộp đèn 09

Cong ty CP trang tri noi that va quang cao - Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ vận hành máy khoan

Cong ty co phan Song Da 5 - Cao Bằng - 10.000.000₫ một tháng

KV.HCM - Chuyên viên Kế toán

Cao Bằng

Thợ hàn - bê tông - thợ nề - điện

Cong ty co phan Song Da 5 - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý/Giám Sát Siêu Thị Tại Cao Bằng, Bắc Cạn

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Cao Bằng

Quản Lý/Giám Sát Siêu Thị Tại Cao Bằng, Bắc Cạn

Cao Bằng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

FPT Telecom - Cao Bằng

Quản Lý TDV (Base Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn)

Cao Bằng - Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh 06

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý TDV (Base Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Cạn)

Cao Bằng - Thái Nguyên

Quản lý TDV khu vực Thái Nguyên - Bắc Cạn - Cao Bằng

Cong ty Co phan Duoc pham ECO (eco pharma J.S.C) - Cao Bằng - Thái Nguyên - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Trình Dược Viên Cao Bằng

Cao Bằng