Việc làm so y te tại Bạc Liêu

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 11 trong 11 việc làm  

NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI BẠC LIÊU - CÀ MAU

CONG TY TNHH MTV GIONG THUY SAN HOA KY - Bạc Liêu - Cà Mau - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI BẠC LIÊU - CÀ MAU

CONG TY TNHH MTV GIONG THUY SAN HOA KY - Bạc Liêu - Cà Mau - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện : Cà Mau, Bạc Liêu

Cà Mau - Bạc Liêu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện: Cà Mau - Bạc Liêu

Tieng Viet - Cà Mau - Bạc Liêu - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên It (Biết Tiếng Hoa)

Bạc Liêu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý TDV Nam Mekong

Bạc Liêu

Trưởng Phòng Nhân Sự Tại Bạc Liêu Trưởng Phòng Nhân Sự Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Trình Dược Viên Kênh Bệnh Viện: Bạc Liêu

Tieng Viet - Bạc Liêu - 7.000.000-12.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự Tại Bạc Liêu Trưởng Phòng Nhân Sự Tại Bạc Liêu

Bạc Liêu

Giám Đốc / Phó Giám Đốc Chi Nhánh

Bạc Liêu

Nhân Viên Kinh Doanh

Bạc Liêu