14  

việc làm so y te tuyen dung tại Trà Vinh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Chuyên Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động - CN Trà Vinh

Trà Vinh

Quản lý kho siêu thị 29

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lý kho siêu thị

Cong ty Co phan The Gioi Di Dong - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biotech: 2 tổ trưởng KV, 5 NVKD và CTV

Việt Linh - Bến Tre - Trà Vinh - 10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Trà Vinh

Cong ty TNHH Starphar - Trà Vinh - 5.000.000₫ một tháng

Trinh Dược Viên

CN Cong ty Co phan Duoc TW Mediplantex - Trà Vinh

Nhân viên bán vé 03

Cong ty CP VT va DV DL Phuong Trang - Trà Vinh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng