Việc làm so y te tuyen dung tại Trà Vinh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 15 trong 15 việc làm  

Kinh doanh - Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh Khu Vực Tp. Trà Vinh

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Trà Vinh - 4.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh Khu Vực Cầu Ngang_Trà Vinh

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Trà Vinh - 4.000.000₫ một tháng

Kinh doanh - Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh Khu Vực Tiểu Cần_Trà Vinh

CONG TY TAI CHINH TNHH MOT THANH VIEN QUOC TE - Trà Vinh - 4.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tỉnh Trà Vinh

Cong ty Co phan Y Duoc 3T (3T Pharma) - Trà Vinh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Kinh Doanh (Điện máy) Khu Vực Duyên Hải, Trà Vinh

Tieng Viet - Trà Vinh - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng/bộ Phận Giao Dịch - Ngân Quỹ

Trà Vinh

Trưởng Phòng/bộ Phận Giao Dịch - Ngân Quỹ

Hậu Giang - Trà Vinh

Nhân Viên Thị Trường (Trà Vinh)

Trà Vinh

Nhân Viên Thị Trường (Trà Vinh)

Trà Vinh

Kế Toán Trưởng

Trà Vinh

Trưởng Nhóm Bán Hàng (Trà Vinh)

Trà Vinh

Trưởng Nhóm Bán Hàng (Trà Vinh)

Trà Vinh

GIÁM SÁT SIÊU THỊ VIỄN THÔNG A TẠI TRÀ VINH

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Trà Vinh - 10.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT SIÊU THỊ VIỄN THÔNG A TẠI TRÀ VINH

Trà Vinh

NVkd Phát Triển Thị Trường : Trà Vinh / Kiên Giang

Kiên Giang - Trà Vinh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng