10  

việc làm so y te tuyen dung tại Quảng Trị

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Trị

Các tìm kiếm gần nhất

Ngoại ngữ - Điều Dưỡng (Y Tá)

INTERNATIONAL SOS VIET NAM CO.,Ltd - Quảng Trị - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Bác Sĩ Y Khoa

INTERNATIONAL SOS VIET NAM CO.,Ltd - Quảng Trị - 30.000.000₫ một tháng

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Hà Đông - Đông Hà

PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Hà Đông - Đông Hà

Nhân viên kế toán

Hà Đông - Đông Hà

Nhân viên kế toán

Hà Đông - Đông Hà

Giám Sát Siêu Thị Tại Quảng Trị

Quảng Trị - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Huế - Quảng Trị

Giám Sát Siêu Thị Tại Quảng Trị

Quảng Trị

Ngoại ngữ - Bác Sỹ (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

INTERNATIONAL SOS VIET NAM CO.,Ltd - Quảng Trị - 30.000.000₫ một tháng