18  

việc làm so y te tuyen dung tại Quảng Trị

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Trị

Các tìm kiếm gần nhất

Ngoại ngữ - Điều Dưỡng (Y Tá)

INTERNATIONAL SOS VIET NAM CO.,Ltd - Quảng Trị - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Bác Sĩ Y Khoa

INTERNATIONAL SOS VIET NAM CO.,Ltd - Quảng Trị - 30.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Và Phát Triển Thị Trường

Đông Hà

Trợ Giảng

Đông Hà

Nhân Viên Kinh Doanh Và Phát Triển Thị Trường

Đông Hà

Nhân Viên Kinh Doanh Và Phát Triển Thị Trường

Đông Hà

Giám Đốc Dịch Vụ - Phụ Tùng Ô Tô

Quảng Trị

Giám Đốc Dịch Vụ - Phụ Tùng Ô Tô

Quảng Trị

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Đốc Chi Nhánh Quảng Trị

Cong Ty TNHH Lien Doanh Austfeed - Quảng Trị

Trưởng Phòng Dịch Vụ

Quảng Trị

Trưởng Phòng Dịch Vụ

Quảng Trị

Nhân Viên Bán Hàng

Quảng Trị

Nhân Viên Phụ Tùng

Quảng Trị

Nhân Viên Phụ Tùng

Quảng Trị

Giám Sát Siêu Thị Tại Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Giám Sát Siêu Thị Tại Thị Xã Quảng Trị - Tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Huế - Quảng Trị

Ngoại ngữ - Bác Sỹ (Tiếng Anh Hoặc Tiếng Trung)

INTERNATIONAL SOS VIET NAM CO.,Ltd - Quảng Trị - 30.000.000₫ một tháng