47  

việc làm so xay dung tại Vĩnh Long

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bưu chính viễn thông - Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long Tuyển Dụng Kỹ Thuật Viên

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Vĩnh Long

Kỹ sư giám sát công trình

Cong ty TNHH Tu van va Xay dung Gia Quoc - Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nhân Sự

Vĩnh Long - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Xưởng May Phụ Trách Kế Hoạch (Làm việc tại Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Tổ Trưởng Bảo Trì (Làm việc tại Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Trưởng Phòng Nhân Sự – Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Factory Manager

CareerLink's Client - Vĩnh Long

Giám đốc nhà máy Vĩnh Long

CJ Vina Agri Co., Ltd - Vĩnh Long

Factory Manager

Vĩnh Long

Giám Sát Kinh Doanh (Kênh Xe Máy)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Vĩnh Long

Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng Mạng Viễn Thông - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

ĐẠI DIỆN KINH DOANH HUYỆN

Vĩnh Long - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Hình FPT - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Internet FPT - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

FPT Telecom - Vĩnh Long

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Internet FPT - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sản Xuất - Cnvl

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Hạ Tầng Mạng Viễn Thông - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Truyền Hình FPT - FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu cước

Chi nhanh Vinh Long-Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Vĩnh Long

trang:     1 | 2 | 3    >>