20  

việc làm so xay dung tại Ninh Thuận

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Ninh Thuận

Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Bộ Phận Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng

Ninh Thuận

Kỹ Sư An Toàn Lao Động (nhân bản)

Cong Ty Co Phan Xay Dung Ha Tang CII (CII E&C) - Ninh Thuận

Biên phiên dịch tiếng Anh

Cong ty Xay dung Rinkai - Ninh Thuận

Kỹ Sư An Toàn Lao Động

Ninh Thuận - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

GIÁM SÁT KINH DOANH 19

Cong Ty Co Phan NPOIL - Ninh Thuận

GIÁM SÁT KINH DOANH

Ninh Thuận - Phú Yên - 10.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Ninh Thuận - Tuyển Trưởng phòng Kinh doanh

Phan Rang-Tháp Chàm

Nhân viên trợ lý tổng giám đốc

Ninh Thuận

Trợ lý tổng giám đốc 01

Cong ty TNHH Grobest Industrial (VN) - Ninh Thuận

Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Ninh Thuận

Kiểm soát nội bộ 30

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA SEN - Ninh Thuận

Nhân Viên Kinh Doanh tại Cà Mau và Ninh Thuận 29

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Ninh Thuận - Cà Mau

Nhân Viên Kinh Doanh tại Cà Mau và Ninh Thuận

Cong Ty CP Thiet Bi Y Te Viet Nhat - Ninh Thuận - Cà Mau

Nhân viên kiểm soát nội bộ Chi nhánh 28

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HOA SEN - Ninh Thuận

Nhân viên trợ lý tổng giám đốc 24

Cong ty TNHH Grobest Industrial (VN) - Ninh Thuận

Nhân Viên Trợ Lý Tổng Giám Đốc

Ninh Thuận

Nhân Viên Kỹ Thuật

Ninh Thuận - Bình Thuận

Nhân Viên Kỹ Thuật

Cong Ty TNHH Hoang Long - Phan Rang-Tháp Chàm

Nhân viên Hành Chính

Cong ty Co Phan Toan Cau ICC - Ninh Thuận

Nhân viên đo đạc bản đồ địa chính

Cong ty CP Dau tu va Cong nghe An Phu - Ninh Thuận