107  

việc làm so xay dung tại An Giang

  

Xây dựng - Kiến Trúc Sư

Tap Doan Sao Mai Tinh An Giang - Long Xuyên - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng

An Giang

Công Ty Cổ Phần Thế Giới Điện Tử Tuyển Nhân Viên Xây Dựng Bảo Trì

An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Ngành Xây Dựng

An Giang

Kỹ Sư Xây Dựng

An Giang

Kỹ Sư Xây Dựng

An Giang

Nhân Viên Xây Dựng Bảo Trì

An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

FPT Telecom An Giang Tuyển Dụng Trưởng Phòng Kinh Doanh

An Giang

Nhân Viên/chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng

An Giang

Trưởng Nhóm Ngân Hàng Khối Tín Dụng Cá Nhân Fe Credit - Miền Tây

An Giang

Kiến trúc/Nội thất - Kỹ Sư Điện Nước Công Trình Nhà Phố

CONG TY CO PHAN KY THUAT XAY DUNG BACH KHOA - An Giang

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Kinh Doanh Tài Chính An Giang

CONG TY THIEN TU - TAI CHINH TIN DUNG - An Giang - 4.500.000₫ một tháng

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Nhân Viên Tài Chính An Giang

CONG TY THIEN TU - TAI CHINH TIN DUNG - An Giang - 4.500.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng Kv Miền Tây

An Giang - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Cán Bộ-Nhân Viên Vận Hành Nhà Máy

Tap Doan Sao Mai Tinh An Giang - Long Xuyên - 5.000.000-10.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kế Toán

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật - Vận Hành Máy

Cong Ty TNHH Angimex Kitoku - Long Xuyên

Trình dược viên

An Giang

Trình Dược Viên An Giang

Cong Ty CP DP Glomed - CN Cam Tu - An Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Bán Hàng - Miền Tây - Lương Cao

An Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>