12  

việc làm so tai nguyen moi truong tại Vĩnh Long

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tại Các Tỉnh Miền Tây

Cong ty Duoc Pham Chau Hai - Vĩnh Long

Trưởng Kinh doanh Vùng

Cong ty TNHH Bao hiem nhan tho Vietinbank Aviva - Vĩnh Long

FPT Telecom Chi nhánh Vĩnh Long tuyển Nhân Viên Tạp Vụ

Vĩnh Long

Fpt Telecom Chi Nhánh Vĩnh Long Tuyển Dụng Kế Toán Viên

Vĩnh Long

Nhân Viên Thu Hồi Nợ - Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển dụng Công nhân Tập Đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (lương 12 triệu /tháng)

Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Lý Hành Chánh Nhân Sự

Vĩnh Long

Nhân Viên Phụ Tùng

Vĩnh Long

Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Điện Thoại

Vĩnh Long - Cà Mau

Nhân Viên Kho

Vĩnh Long - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Vĩnh Long

Đại diện Kinh doanh AQUA

Cong ty TNHH Ngoi Sao Bien (AQUASolutions) - Vĩnh Long