11  

việc làm so tai nguyen moi truong tại Vĩnh Long

  

Môi trường/Xử lý chất thải - Chuyên Viên Đánh Giá Nội Bộ (auditor)

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Tư vấn tài chính

Dai-ichi-life Viet Nam - Vĩnh Long

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Giám Sát Sản Xuất

CONG TY CO PHAN QUOC TE GOM SU VIET - Hậu Giang - Vĩnh Long

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Giám Sát Sản Xuất

CONG TY CO PHAN QUOC TE GOM SU VIET - Hậu Giang - Vĩnh Long

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Vĩnh Long

Cong ty TNHH Starphar - Vĩnh Long

Kinh doanh - Trình Dược Viên Vĩnh Long

Cong ty TNHH Starphar - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng Bán Thời Gian

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc nhà máy Vĩnh Long

CJ Vina Agri Co., Ltd - Vĩnh Long

Factory Manager

Vĩnh Long

Nhân Viên Kho

Vĩnh Long - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Điện Thoại

Vĩnh Long - Cà Mau