15  

việc làm so tai nguyen moi truong tại Vĩnh Long

  

Tổ trưởng cắt (làm việc tại Vĩnh Long) 26

Cong ty CP Dẹt may - DT - TM Thành - Vĩnh Long

Cửa Hàng Trưởng (làm việc tại Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Cửa Hàng Trưởng (làm việc tại Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Cửa Hàng Trưởng (làm việc tại Vĩnh Long)

Vĩnh Long

Giám Sát Trưởng

Vĩnh Long

Trưởng Phòng Qa

Vĩnh Long

Trưởng Kinh doanh Vùng

Cong ty TNHH Bao hiem nhan tho Vietinbank Aviva - Vĩnh Long

NHÂN VIÊN PHỤ KHO, KIỂM HÀNG (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Vĩnh Long

NHÂN VIÊN PHỤ KHO, KIỂM HÀNG (Chi Nhánh Vĩnh Long) 25

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Vĩnh Long

Nhân Viên Bán Hàng

Vĩnh Long

Sales Rep (Kiên Giang, Vĩnh Long) 29

Cong Ty CP Q Mobile - Vĩnh Long - Kiên Giang

Sales Rep (Kiên Giang, Vĩnh Long)

Cong Ty CP Q Mobile - Vĩnh Long - Kiên Giang

Tuyển lái xe taxi gấp

Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe taxi

Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại diện Kinh doanh AQUA

Cong ty TNHH Ngoi Sao Bien (AQUASolutions) - Vĩnh Long