9  

việc làm so tai nguyen moi truong tại Vĩnh Long

  

Kinh doanh - Nhân Viên Bán Hàng Tại Vĩnh Long

CN CONG TY TNHH MTV TM GIANG ANH (TP.HA NOI) - Vĩnh Long - 5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Bán Thời Gian

Vĩnh Long - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám đốc nhà máy Vĩnh Long

CJ Vina Agri Co., Ltd - Vĩnh Long

Factory Manager

CareerLink's Client - Vĩnh Long

Phó Giám Đốc Kinh Doanh

Vĩnh Long

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Đánh Giá Nội Bộ (auditor)

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Chuyên Viên Đánh Giá Nội Bộ (auditor)

Cty CP XNK Vinh Long - Vĩnh Long

Kỹ Thuật Viên Sữa Chữa Điện Thoại

Vĩnh Long - Cà Mau

Nhân Viên Kho

Vĩnh Long - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng