252  

việc làm so tai nguyen moi truong tại Bắc Ninh

  

Kĩ thuật viên tại Samsung Bắc Ninh, Thái Nguyên

Thái Nguyên - Bắc Ninh

Nhân viên môi trường

Cong ty co phan SX Dien tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân viên thủ kho nguyên vật liệu 17

Cong ty TNHH mot thanh vien nhua Bao Thien - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật ( Làm trước tết nguyên đán 2013)

Cong ty Co phan Cap dien Hanaka - Korea - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản lý nguyên vật liệu 20

Cong ty TNHH Hansol CNP Vina - Bắc Ninh

Tổ trưởng xe nâng làm việc tại Bắc Ninh 10

Cong ty CP Diana Unicharm - Bắc Ninh

Tổ trưởng xe nâng làm việc tại Bắc Ninh 03

Cong ty CP Diana Unicharm - Bắc Ninh

Trưởng Đại Diện Tại Bắc Ninh

Cong ty TNHH quoc te Delta - Bắc Ninh

Kỹ Sư Xây Dựng ( Số Lượng: 01 Người )

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn ( Số Lượng: 02)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn ( Số Lượng: 02)

Bắc Ninh

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TÀI SẢN & THUẾ 15

Cong Ty TNHH PNK - Bắc Ninh

Nhân Viên Lái Xe Tải, Xe Con, Du Lịch

Hà Nội - Bắc Ninh

Giám sát bán hàng tại Bắc Ninh

Cong ty TNHH Thuong Mai KG Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Bán Hàng Siêu Thị Tại Bắc Ninh, Bắc Giang

Cong Ty TNHH K&G Viet Nam - Bắc Ninh - Bắc Giang

Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Kế Toán Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân viên bảo vệ tại Hà Nội, Bắc Ninh 09

Cong ty TNHH dich vu bao ve HDT Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ tại Từ Sơn, TP Bắc Ninh 01

Cong ty TNHH dich vu bao ve HDT Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ tại Bắc Ninh, Hà Nội

Cong ty TNHH dich vu bao ve HDT Viet Nam - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tại Bắc Ninh 28

Cong ty TNHH Thuong mai KG Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>