27  

việc làm so noi vu tại Yên Bái

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kế toán bán hàng tại Yên Bái

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Yên Bái

Nhân Viên Quản Lý Hạ Tầng - Fpt Telecom Chi Nhánh Yên Bái 10

FPT Telecom - Yên Bái

Nhân Viên Quản Lý Hạ Tầng

Yên Bái - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Yên Bái

Nhân Viên Quản Lý Hạ Tầng - Fpt Telecom Chi Nhánh Yên Bái

FPT Telecom - Yên Bái

Nhân Viên Quản Lý Hạ Tầng - Fpt Telecom Chi Nhánh Yên Bái

Yên Bái

Nhân Viên Quản Lý Hạ Tầng 09

FPT Telecom - Yên Bái

Nhân Viên Bán Hàng

CONG TY CP DINH DUONG VIET TIN - Yên Bái

FPT Telecom chi nhánh Yên Bái tuyển Nhân viên Quản lý Hạ tầng

Yên Bái

FPT Telecom chi nhánh Yên Bái tuyển nhân viên kinh doanh

Yên Bái

Trưởng Phòng/Phó Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lào Cai - Yên Bái

Quản Lý Nhà Hàng

Lào Cai - Yên Bái

Phó Giám đốc đối ngọai 25

Cong ty TNHH LavieVuLinh - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Giám đốc đối ngoại

Yên Bái

Nhân viên Marketing

Cong ty TNHH LavieVuLinh - Yên Bái - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Giám đốc đối ngọai

Cong ty TNHH LavieVuLinh - Yên Bái - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng - Yên Bái, Tuyên Quang (sales Supervisor)

Tuyên Quang - Yên Bái

Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu tư - Trưởng Nhóm Khách Hàng Cá Nhân

Techcombank - Yên Bái

Trình Dược Viên OTC - Yên Bái

Yên Bái - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng Dự Án Mỏ Đá Yên Bái

Yên Bái

trang:     1 | 2    >>