11  

việc làm so noi vu tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Phát Triển Khách Hàng và Quản Lý Bán Hàng Hội Sở

Sóc Trăng

nhân viên lao động tiền lương

Sóc Trăng - Trà Vinh

Nhân Viên Kiểm Tra Trưng Bày (Trade Coordinator Team)

Sóc Trăng

Trình dược viên Sóc Trăng 01

Cong ty Co phan Duoc pham Viet Duc - Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

nhân viên lái cẩu

Sóc Trăng - Bạc Liêu

Nhân Viên Kiểm Tra Trưng Bày (Trade Coordinator Team)

Sóc Trăng

Thu Ngân

Thế giới di động - Sóc Trăng - An Giang

Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng

Sóc Trăng

Bưu chính viễn thông - Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng

Trưởng Phòng Thiết Kế

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xu��

Sóc Trăng - Tp Hồ Chí Minh