14  

việc làm so noi vu tại Sóc Trăng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Ngoại ngữ - Ftp Telecom - Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng

Nhân viên sale thuốc lá 30

Cong Ty TNHH Minh Dang - Sóc Trăng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Sóc Trăng

Sóc Trăng - Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Sóc Trăng

Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

FPT Telecom - Sóc Trăng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - 朔莊省翻譯人員 / Phiên Dịch Tiếng Trung Sóc Trăng

Cong ty TNHH Quang Cao Toan Quoc Y Tu Khang - Sóc Trăng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - 朔莊省翻譯人員 / Nv Phiên Dịch Tiếng Trung Sóc Trăng

Cong ty TNHH Quang Cao Toan Quoc Y Tu Khang - Sóc Trăng

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN KINH DOANH INTERNET TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng

NHÂN VIÊN TRIỂN KHAI BẢO TRỊ MẠNG INTERNET FTP TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ HẠ TẦNG TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI SÓC TRĂNG

Sóc Trăng

Trình dược viên Sóc Trăng 01

Cong ty Co phan Duoc pham Viet Duc - Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng văn phòng giao dịch làm việc tại Sóc Trăng

FPT Telecom Ho Chi Minh - Sóc Trăng - 10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng