12  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Kỹ Thuật - Kết Hoạch - Vật Tư

Lai Châu

Kỹ Sư An Toàn

Lai Châu

Kỹ Sư Phương Thức Kiêm Kỹ Thuật Tổng Hợp

Lai Châu

Kỹ Sư CNTT Làm Việc Tại Lai Châu - Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lai Châu - 15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Lai Châu - Mức Lương 7-10 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư An Toàn

Lai Châu

Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh

Lai Châu - 4.500.000₫ một tháng

Quản Lý Chi Nhánh Tại Các Tỉnh

Lai Châu

FPT Shop Tuyển Nhân Viên Hỗ Trợ Kỹ Thuật Làm Việc Tại Lai Châu

Lai Châu

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phó Phòng Kỹ Thuật - Kết Hoạch - Vật Tư

Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Lai Châu - Mức Lương 7-10 Triệu

Cong ty TNHH thuong mai K G Viet Nam - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng