12  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ sư chế tạo 12

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Giám Sát Cơ Điện

Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Giám Sát Cơ Điện

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Trưởng Phòng XD Công Trình Thủy Điện

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Chuyên Viên Kế Toán

Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Giám Sát Cơ Điện

Lai Châu

Kế toán trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Tuyển thợ hàn, gò hàn, sắt hàn, thợ nề - bê tông, cơ khí, xây lắp

Lai Châu - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Trình Dược Viên

Lai Châu