7  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám sát kinh doanh tỉnh Lai Châu 27

Cong ty CP phan phoi va ban le BT (BTCom) - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng

Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Kế toán trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu