14  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Tuyển thợ hàn, gò hàn, sắt hàn, thợ nề - bê tông, cơ khí, xây lắp

Lai Châu - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Trình Dược Viên

Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Trắc Đạc

Lai Châu

Thợ Lái Máy Xúc Có Kinh Nghiệm

Lai Châu

Công Nhân Lái Ủi (05 Người)

Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh

Lai Châu - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Showroom

Lai Châu - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Kỹ Thuật Viên

Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tiếng Trung

Lai Châu

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Công Nhân Lái Máy Ủi

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu