8  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp - Lai Châu

Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ sư An toàn

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Lilama 10 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kế toán trưởng

Cong ty Co phan Tap doan Hung Hai - Lai Châu

Giáo viên bàn tính

Cong ty CP Phat trien Giao duc IQ Viet Nam - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu