10  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên giao hàng khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Điện Biên - Lai Châu

Lái xe tải nhỏ tại tỉnh thành

Cong ty TNHH Logitem Viet Nam - Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Lái xe tải nhỏ tại tỉnh thành 03

Cong ty TNHH Logitem Viet Nam - Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám đốc Chi nhánh

Lai Châu

Giám đốc Chi nhánh

Lai Châu

Giám đốc Chi nhánh

Lai Châu

GIÁM SÁT BÁN HÀNG CÁC TỈNH MIỀN BẮC

Lai Châu

Cộng tác viên kinh doanh Lai Châu, tỉnh Lai Châu

Cong ty TNHH Tue Linh - Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Lilama 10 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Lào Cai - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng