20  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Cán Bộ Kỹ Thuật Giám Sát Cơ Điện

Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Giám Sát Cơ Điện

Lai Châu

Kỹ sư trắc địa 22

Cong ty Co phan Song Da 6 - Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Cán Bộ Kỹ Thuật Giám Sát Cơ Điện

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Giám Sát Cơ Điện

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Trưởng Phòng XD Công Trình Thủy Điện

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu 16

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Tuyển thợ hàn, gò hàn, sắt hàn, thợ nề - bê tông, cơ khí, xây lắp

Lai Châu - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Trình Dược Viên

Lai Châu

Thợ Lái Máy Xúc Có Kinh Nghiệm

Lai Châu

Công Nhân Lái Ủi (05 Người)

Lai Châu

Kỹ Thuật Viên

Lai Châu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Lai Châu - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Showroom

Lai Châu - 2.000.000-4.000.000₫ một tháng

Trợ Lý Tiếng Trung

Lai Châu