38  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bán hàng

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Lai Châu

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Điện Biện/ Lai Châu)

Điện Biên - Lai Châu

Tuyển Giám Sát Bán Hàng Điện Biên, Sơn La, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Điện Biên/ Lai Châu) 29

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Điện Biên - Lai Châu

Nhân Viên Kinh Doanh (Làm Việc Tại Điện Biên/ Lai Châu)

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng Tại Điện Biên, Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

FPT Shop Tuyển Kế Toán Làm Việc Tại Lai Châu

Lai Châu

FPT Shop Tuyển Nhân Viên Bán Hàng Làm Việc Tại Lai Châu

Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Cong Ty Co Phan Tap Doan Hung Hai - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Trình Dược Viên

Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Điện Biên - Lai Châu 02

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Xây dựng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

trang:     1 | 2    >>