19  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên giao hàng khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Điện Biên - Lai Châu

Lái Xe

Lai Châu

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu

Phó Phòng Kỹ Thuật - Kết Hoạch - Vật Tư

Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Lai Châu

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI [MIỀN BẮC]

Điện Biên - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Xây Dựng Nhà máy Thủy Điện

Lai Châu

Trưởng Phòng Kỹ Thuật XD Công Trình Thủy Điện

Lai Châu

Kỹ Sư Hệ Thống Điện

Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI [MIỀN BẮC]

Điện Biên - Lai Châu

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA PHẦN CỨNG ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

VIỄN THÔNG A TUYỂN NHÂN VIÊN KỸ THUẬT SỬA CHỮA ĐTDĐ [LAI CHÂU]

Lai Châu

Kỹ Sư Hệ Thống Điện Vận Hành Nhà Máy

Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trắc Đạc

Lai Châu - 350-500 $ một tháng