Việc làm so noi vu tại Lai Châu

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 6 trong 6 việc làm  

Nhân sự - Nhân Viên Giám Sát Camera Siêu Thị (Metro, Bigc, Coopmart, Aeon)

Cong ty TNHH Thuong Mại Dịch Vụ Dàu Tu Pha't - Quảng Nam - Lai Châu - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ SHOWROOM - THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Lai Châu

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Cong Ty CP Hoa Viet - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Vị Trí Lao Động Phổ Thông Công Nhân Chăm Sóc Hoa

Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kế Toán Chi Nhánh

Lai Châu - 4.500.000₫ một tháng

Phó Phòng Kỹ Thuật - Kết Hoạch - Vật Tư

Lai Châu