17  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên giao hàng khu vực Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Điện Biên - Lai Châu

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt)

Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt)

Lai Châu

Công nhân kỹ thuật

Cong ty Co phan Lilama 10 - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

CN Lai Châu - Các vị trí quản lý và chuyên viên

Lai Châu

CN Lai Châu - Các vị trí quản lý và chuyên viên

Lai Châu

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Lai Châu - 10.000.000₫ một tháng

Phó phòng Kỹ thuật - kết hoạch - vật tư

Lai Châu

Quản đốc trưởng phân xưởng sửa chữa

Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Kỹ sư An toàn

Lai Châu

Giám sát kinh doanh tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Sơn La

CONG TY CP PHAN PHOI VA BAN LE BT (BTCom) - Lào Cai - Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp - Lai Châu

Lai Châu - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Cán Bộ Tài Chính (1 Tại Lai Châu, 1 Tại Hà Giang)

Hà Giang - Lai Châu