37  

việc làm so noi vu tại Lai Châu

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên bán hàng

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Lai Châu

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh Gt) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Trình Dược Viên

Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Điện Biên - Lai Châu 02

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Giám Sát Bán Hàng (Kênh GT) Khu Vực Điện Biên - Lai Châu 30

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Điện Biên - Lai Châu

Cơ khí/Kĩ thuật ứng dụng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Xây dựng - Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Nhân sự - Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

CONG TY CO PHAN TAP DOAN HUNG HAI - Lai Châu

Chăm sóc khách hàng - Giám Sát Bán Hàng Tại Điện Biên, Lai Châu

Tap Doan Ngoc Nghia - Điện Biên - Lai Châu - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Hành Chính - Nhân Sự

Lai Châu

Kỹ Sư Cơ Khí Chế Tạo

Lai Châu

Trưởng Phòng Tổ Chức Hành Chính

Lai Châu

Cán Bộ Kỹ Thuật Trắc Đạc

Lai Châu

Tuyển Trình Dược Viên

Lai Châu

Trình Dược Viên

Lai Châu

trang:     1 | 2    >>