762  

việc làm so noi vu tại Đồng Nai

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng nhóm Quản lý và Kiểm so

Biên Hòa

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

Đồng Nai - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

J444 ] Thông phiên dịch kiêm Tổng vụ Tuyển gấp

Đồng Nai - 450-500 $ một tháng

J1347 ] Tổng vụ nhân sự Tuyển gấp

Đồng Nai - 280-300 $ một tháng

J402 ] Dịch vụ khách hàng kiêm Thư ký Tuyển gấp

Đồng Nai

Tổng Vụ Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Đồng Nai

Nhân Viên Nghiệp Vụ Tiếng Nhật

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ (nam/nữ)

Đồng Nai

Tuyển Nhân Viên Tạp Vụ

Đồng Nai

Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ

Đồng Nai - 600-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Tổng Vụ Hành Chính Văn Phòng

Đồng Nai - 500-800 $ một tháng

kế Toán Tổng Vụ

Đồng Nai - 300-1.500 $ một tháng

Tuyển Nhân viên tổng vụ nhân sự

Biên Hòa - 600-750 $ một tháng

Tuyển tổng vụ, biên dịch lương 1,000~1,500$ [ JUL010 ]

Đồng Nai - 500 $ một tháng

Tuyển tổng vụ kiêm phiên dịch nhà máy sản xuất headphone

Đồng Nai - 1.000-1.500 $ một tháng

Trợ lý trưởng phòng tổng Vụ - nhân sự Long Đức

Đồng Nai

Thông dịch tiếng Nhật kiêm nhân sự tổng vụ

Đồng Nai - 700-800 $ một tháng

Tuyển tổng vụ nhân sự

Đồng Nai - 350-400 $ một tháng

Tuyển Nhân viên tổng vụ nhân sự

Biên Hòa - 600-750 $ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Tổng Vụ (Long Thành)

Đồng Nai - 400-800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>