1021  

việc làm so noi vu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Dịch Vụ (tại Bắc Ninh - Hà Nội)

Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Công Nhân Cơ Sở Hạ Tầng

Bắc Ninh

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Công Sở

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Showroom Thời Trang Công Sở

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Công Sở

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giác Sơ Đồ (Gerber)

Bắc Ninh

Kỹ Sư / Cán Bộ Kỹ Thuật - Số Lượng: 02 Nam

Bắc Ninh

Bắc Ninh - Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bắc Ninh - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

Bắc Ninh

Chuyên viên Dịch vụ khách hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng ( Thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Nguồn Phòng Khai Thác Dịch Vụ

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Hải Quan Xuất Nhập Khẩu

Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Hải Quan Xuất Nhập Khẩu (ff)

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (thành Thạo Tiếng Trung)

Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Hải Quan XNK (ff)

Bắc Ninh

Bắc Ninh - Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bắc Ninh

Quản Lý Dịch Vụ Canteen (Bếp Ăn CN)

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing Và Chăm Sóc Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Anh)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>