516  

việc làm so noi vu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư / Cán Bộ Kỹ Thuật - Số Lượng: 02 Nam

Bắc Ninh

Nhân viên dịch vụ khách hàng VinPro

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Vệ Thời Vụ

Hà Nội - Bắc Ninh - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dịch Vụ Canteen (Bếp Ăn CN)

Hà Nội - Bắc Ninh

Giám sát dịch vụ khách hàng - CS Supervisor

Indo-Trans Keppel Logistics - Bắc Ninh

Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

Customs Brokerage ( Bac Ninh) - Nhân Viên Dịch Vụ Hải Quan

Bắc Ninh

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh - 4.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng bộ phận nhân sự - tổng vụ

Dynamic Motion Vietnam Co., Ltd - Bắc Ninh

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

FPT Telecom - Bắc Ninh

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Mảng Hàng Nhập

Bắc Ninh

Bưu chính viễn thông - [Fpt Telecom Bắc Ninh] Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Bắc Ninh

Công nhân tạp vụ trong nhà máy

Cong ty co phan VIEPAC - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên công vụ

Cong ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Nhân viên Dịch vụ Khách hàng tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân Viên Bếp, Tạp Vụ

Bắc Ninh

Quản Lý Đội Khai Thác Dịch Vụ Hàng Không

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>