606  

việc làm so noi vu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Chuyên viên Chính/ Chuyên viên BP kiểm soát tuân thủ nghiệp vụ Hội sở & AMC

Hà Nội - Bắc Ninh

Quản Lý Cửa Hàng Thời Trang Công Sở

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trưởng Bộ Phận Xử Lý Số Liệu (VN)

Bắc Ninh

Nhân Viên Xử Lý Số Liệu

Bắc Ninh

Chuyên viên chính Quản trị Cơ sở dữ liệu - Khối CNTT

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Bộ Phận Xử Lý Số Liệu (VN)

Bắc Ninh

Nhân Viên Xử Lý Số Liệu

Bắc Ninh

TỔNG VỤ (KIÊM IT)

Bắc Ninh

Tổng Vụ Ga - Bắc Ninh

Bắc Ninh

Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Vệ Thời Vụ

Hà Nội - Bắc Ninh - 3.500.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Công Vụ

Bắc Ninh

FPT Telecom Bắc Ninh tuyển dụng Nhân viên Dịch vụ Khách hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Trì Bảo Dưỡng Cơ Điện Lạnh

Bắc Ninh

Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên khai thác Khách hàng Chiến lược & Dịch vụ Trả lương

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Bộ phận dịch vụ khách hàng - Phòng Dịch vụ Call Center

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự chuyên trách - Khối Quản trị & Phát triển NNL

Hà Nội - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>