4  

việc làm so noi vu tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thư Ký / Phiên Dịch

Bắc Kạn - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Đại Diện Kinh Doanh Khu Vực Miền Bắc

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Điều Phối Kỹ Thuật Cấp Tỉnh ( Provincial Technical Coordinator - Ptc )

Ban Quan Ly Du An Ho Tro Giam Ngheo PRPP - Bắc Kạn

Lái máy xúc - máy gạt

Cong ty co phan tap doan Dong A. - Bắc Kạn