6  

việc làm so noi vu tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sở Công Thương Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn

Phiên Dịch Tiếng Trung ( Làm Việc Tại Bắc Cạn)

Cao Bằng - Bắc Kạn

PGĐ Phụ Trách Sản Xuất (Làm Việc Tại Bắc Cạn)

Cao Bằng - Bắc Kạn - 12.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Hóa (làm Việc Tại Bắc Cạn)

Cao Bằng - Bắc Kạn