11  

việc làm so noi vu tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Sở Công Thương Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Giám đốc kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân viên phát triển dự án, thầu thợ

Cong TY Co Phan ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát bán hàng tỉnh

Cong ty TNHH TM DV XNK Thuc Pham Gia Phuc - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty Hoang Long - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh/ Trình dược viên

Cong ty CPDT va TM Nhat Phat - CN Ha - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Trình dược viên OTC

Cong ty CPDT va TM Nhat Phat - CN Ha - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý

Hoi tuong tro phat trien kinh te nong lam nghiep - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Tuyển Khoáng

CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN TAY BAC - Bắc Kạn - Yên Bái