18  

việc làm so noi vu tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên kế toán

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Giám đốc nhà máy

Cong ty Co phan Tap doan Cong nghiep Tay Giang - Bắc Kạn

Trình Dược Viên

Bắc Kạn

Nhân Viên Hỗ Trợ kỹ thuật toàn miền Bắc

Cong ty co phan dau tu The gioi di dong - Bắc Kạn

Trình Dược Viên OTC

Bắc Kạn

Trình Dược Viên Nhà Thuốc

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Cộng Tác Viên

Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên ETC

Bắc Kạn - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cộng Tác Viên Bán Hàng

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe

Bắc Kạn

Trình Dược Viên

Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh địa bàn

Chi nhanh Cong ty TNHH SX TM DV Bach Viet - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng