4  

việc làm so noi vu tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Kỹ Sư Điện - Chỉ Huy Giám Sát Công Trình

Bắc Kạn

Thợ Vận Hành Lò Cao

Bắc Kạn

Giám Sát Bán Hàng Khu Vực Bắc Cạn

CONG TY TNHH SAN XUAT - THUONG MAI Q&G VIET - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Tuyển Dụng Viên Chức Năm 2013

Bắc Kạn