11  

việc làm so noi vu tại Bắc Kạn

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Sở Công Thương Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Sở Thông Tin Và Truyền Thông Tuyển Dụng Viên Chức Sự Nghiệp Năm 2013

Bắc Kạn

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Co Phan DAISY Quoc Te - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Quản lý

Hoi tuong tro phat trien kinh te nong lam nghiep - Bắc Kạn - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cộng tác viên kinh doanh du lịch

Tanadong Travel - Bắc Kạn

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Giám sát kinh doanh thùng rác inox

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Kạn - 10.000.000₫ một tháng

Dầu khí/Địa chất - Kỹ Sư Tuyển Khoáng

CONG TY CO PHAN DAU TU KHOANG SAN TAY BAC - Bắc Kạn - Yên Bái

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Điều Phối Kỹ Thuật Cấp Tỉnh ( Provincial Technical Coordinator - Ptc )

Ban Quan Ly Du An Ho Tro Giam Ngheo PRPP - Bắc Kạn