180  

việc làm so noi vu tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tổng vụ tiếng Hàn 17

Cong ty Co phan Du lich Dich vu Dau khi - Bắc Giang - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Đại Diện Ba'n Hàng Khu Vực

Bắc Giang

NHÂN VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH

Bắc Giang

Nhân viên Dịch vụ khách hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Cong ty co phan giao duc Dai Duong - VP - Bắc Giang

Nhân Viên Phục Vụ + Order

Bắc Giang

Quản Lý Dịch Vụ Khách Hàng

Bắc Giang

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bắc Giang

Nhân Viên Phục Vụ + Order

Bắc Giang

Phiên dịch Tiếng Trung cho phòng Tài Vụ 04

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH

Bắc Giang

Nhân Viên Nữ Tổng Vụ - Kế Toán

Bắc Giang

Nhân viên kiểm soát nội bộ Chi nhánh

Hoa Sen Group - Bắc Giang

Chăm sóc khách hàng - Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Bắc Giang

Cong Ty Co Phan The Gioi So Tran Anh - Bắc Giang

Luật/Pháp lý - Phụ Trách Hành Chính Nhân Sự Siêu Thị Bắc Giang

Cong Ty CP The Gioi So Tran Anh - Bắc Giang

Nhân viên kế toán siêu thị Trần Anh Bắc Giang

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Trưởng bộ phận ké toán siêu thị Bắc Giang

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Kho vận/Vật tư - Nhân Viên Kho Siêu Thị Bắc Giang

Cong Ty CP The Gioi So Tran Anh - Bắc Giang

Nhân viên chăm sóc khách hàng siêu thị Trần Anh Bắc Giang

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Trưởng bộ phận kỹ thuật siêu thị Bắc Giang

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>