236  

việc làm so noi vu tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên IT Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Hà Nội - Bắc Giang

Nhân viên kiểm soát nội bộ Chi nhánh

Hoa Sen Group - Bắc Giang

Đại Diện Ba'n Hàng Khu Vực

Bắc Giang

Dịch vụ khách hàng kiêm trợ lý KD cho GĐ 26

Cong ty TNHH QQC - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Dịch vụ khách hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH VIMARK - Bắc Giang

Quản lý dịch vụ vệ sinh Công nghiệp - Bắc Giang

ADANA Vietnam - Bắc Giang

Trưởng bộ phận kỹ thuật siêu thị Bắc Giang

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Nhân viên chăm sóc khách hàng siêu thị Trần Anh Bắc Giang

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Giám đốc siêu thị Trần Anh Bắc Giang

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Trưởng bộ phận kho siêu thị Bắc Giang

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng siêu thị Trần Anh Bắc Giang

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Phụ trách hành chính nhân sự siêu thị Trần Anh Bắc Giang

Cong ty Co phan The gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Giám đốc siêu thị Trần Anh Bắc Giang 22

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Nhân viên kho siêu thị Trần Anh Bắc Giang 22

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Giám đốc siêu thị Bắc Giang 21

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Trưởng bộ phận kho siêu thị Bắc Giang 21

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Trưởng bộ phận bán hàng(Trưởng quầy) 20

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Phụ trách hành chính nhân sự siêu thị 20

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Giám đốc siêu thị 20

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>