303  

việc làm so noi vu tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bắc Giang

Tuyên Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bếp, Tạp Vụ

Bắc Giang

Nhân Viên Phục Vụ + Order

Bắc Giang

Nhân Viên Tạp Vụ

Bắc Giang

Giám Sát Dịch Vụ Salon Tóc

Bắc Giang

Trợ Lý Thương Vụ Cho Tổng Giám Đốc ( Tiếng Anh)

Bắc Giang - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Phục Vụ

Bắc Giang - 3.500.000-4.500.000₫ một tháng

tuyển Gấp] Nhân Viên Phục Vụ

Bắc Giang

Nhân Viên Tạp Vụ

Bắc Giang

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bắc Giang

Nhân Viên Phục Vụ + Order

Bắc Giang

Nhân viên Dịch vụ khách hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Tiếng Trung

Bắc Giang

Nhân Viên Nghiệp Vụ Tiếng Trung

Bắc Giang

Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng

Bắc Giang

Tạp Vụ, Phụ Bếp

Bắc Giang - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Cho Phòng Tài Vụ

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ Công Ty

Bắc Giang

trang:     1 | 2 | 3    >>