173  

việc làm so noi vu tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên Dịch vụ khách hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Tiếng Trung

Cong ty Co phan Phat trien Nguon Nhan luc Hoang - Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Nghiệp Vụ Tiếng Trung

Bắc Giang

Nhân Viên Nghiệp Vụ Tiếng Trung

Bắc Giang

Đại Diện Ba'n Hàng Khu Vực

Bắc Giang

Đại Diện Ba'n Hàng Khu Vực

Bắc Giang

Tuyển nhân viên phục vụ bàn - Lễ tân

Bắc Giang - 3.500.000₫ một tháng

Nhân Viên Hành Chính, Tổng Vụ, Thu Mua (Tiếng Hoa/Tiếng Anh)

Bắc Giang

Nhân Viên Hành Chính, Tổng Vụ, Thu Mua (Tiếng Hoa/Tiếng Anh)

Bắc Giang

Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ Công Ty

Bắc Giang

Lái xe taxi group

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Taxi Group Ha Noi - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật ICT --- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ kho cửa hàng ICT ---- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Kế toán bán hàng ICT --- VinPro+

CONG TY TNHH THUONG MAI VA DICH VU VINPRO - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng đường truyền Internet

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng đường truyề

Bắc Giang

Quản lý thị trường - Nhân viên

Bắc Giang

Nhân viên Kinh doanh

Bắc Giang

Nhân viên kinh doanh

Bắc Giang

Thủ kho cửa hàng ICT ---- VinPro+

Tat ca Muc luong - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>