173  

việc làm so noi vu tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Sát Viên: ( Số Lượng : 4~5 )

Bắc Giang

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang - 4.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang - 4.000.000₫ một tháng

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Đại Diện Ba'n Hàng Khu Vực

Bắc Giang

Nhân Viên Tổng Vụ

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

FPT Telecom tuyển nhân viên Dịch vụ khách hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang

Nhân viên Dịch vụ khách hàng tại Bắc Giang

Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ + Order

Bắc Giang

Nhân Viên Phục Vụ + Order

Bắc Giang

Nhân viên bán hàng Frico tại Bắc Giang

Cong ty TNHH noi that cao cap - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng Bắc Giang

Cong ty TNHH noi that cao cap - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ

Cong Ty Co Phan Dich Vu bao ve Thong Nhat - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ

Cong Ty Co Phan Dich Vu bao ve Thong Nhat - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ

Cong Ty Co Phan Dich Vu bao ve Thong Nhat - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

Bắc Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh

Cong TY CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty CP ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng phòng kinh doanh

Cong ty Co Phan ST Toan Cau - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>