193  

việc làm so noi vu tại Bắc Giang

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trợ lý thương vụ 21

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Đại Diện Ba'n Hàng Khu Vực

Bắc Giang

Tuyển nhân viên phục vụ bàn - Lễ tân

Bắc Giang - 3.500.000₫ một tháng

Nhân viên tổng vụ

Cong ty TNHH UMEC Viet Nam - Bắc Giang

Trợ lý thương vụ

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang

Nhân Viên Giáo Vụ - Trợ Giảng

Cong Ty Co Phan Giao Duc Dai Duong - Bắc Giang

Nhân Viên Giáo Vụ - Trợ Giảng

Bắc Giang

Quản lý tổng vụ (giỏi tiếng Trung)

Cong ty TNHH Italisa Viet Nam - Bắc Giang - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng bộ phận kế toán siêu thị Trần Anh Bắc Giang

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Nhân viên kê toán siêu thị

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Trưởng bộ phận kế toán siêu thị

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang

Nhân viên kỹ thuật vận chuyển giao lắp điện máy ( Bắc Ninh - Bắc Giang )

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Ninh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên giao lắp

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điện/Điện tử/Điện lạnh - Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Tòa Nhà Bắc Giang

Cong Ty CP The Gioi So Tran Anh - Bắc Giang

Nhân viên lái xe taxi

Cong ty TNHH MTV Taxi Ha Noi Bac Ninh - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe taxi Group

Cong ty TNHH MTV Taxi Ha Noi Bac Ninh - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Lái xe

Cong ty TNHH MTV Taxi Ha Noi Bac Ninh - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Lái xe taxi Group lương cao 10 đến 15 triệu

Cong ty TNHH MTV Taxi Ha Noi Bac Ninh - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Lái xe taxi

Cong ty TNHH MTV Taxi Ha Noi Bac Ninh - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

Nhân viên lái xe taxi ổn định

Cong ty TNHH MTV Taxi Ha Noi Bac Ninh - Bắc Giang - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>