55  

việc làm so noi vu tuyen dung tại Vĩnh Long

  

FPT Telecom Tuyển Dụng Cán Bộ Quản Lý Chất Lượng Chi Nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long

Cố Vấn Dịch Vụ

Vĩnh Long

NV TẠP VỤ (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

NV TẠP VỤ (Chi Nhánh Vĩnh Long) 24

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Vĩnh Long

NV TẠP VỤ (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Cong Ty TNHH Cao Phong - (Sieu Thi Dien May - Vĩnh Long

Tuyển lái xe taxi

Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển lái xe taxi gấp

Vĩnh Long - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển Biên Tập Viên

Vĩnh Long

FPT Telecom Tuyển Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Vĩnh Long

Vĩnh Long

Nhân viên kỹ thuật ĐTDĐ/Laptop

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Vĩnh Long

Nhân viên bán hàng ĐTDĐ/Laptop

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Vĩnh Long

Nhân viên thủ kho ĐTDĐ/Laptop

Cong ty Co Phan Ban le Ky Thuat So FPT - Vĩnh Long

Nhân Viên Kinh Doanh Huyện Trà Ôn-Vũng Liêm, Vĩnh Long

Vĩnh Long - 5.000.000-5.400.000₫ một tháng

Nhân viên tư vấn

Vĩnh Long

Nhân viên Kỹ thuật

Vĩnh Long

Sales Rep (Kiên Giang, Vĩnh Long)

Vĩnh Long - Kiên Giang

Sales Rep (Kiên Giang, Vĩnh Long) 29

Cong Ty CP Q Mobile - Vĩnh Long - Kiên Giang

Sales Rep (Kiên Giang, Vĩnh Long)

Cong Ty CP Q Mobile - Vĩnh Long - Kiên Giang

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

GIÁM SÁT BÁN HÀNG (Chi Nhánh Vĩnh Long)

Vĩnh Long

trang:     1 | 2 | 3    >>