7  

việc làm so noi vu tuyen dung tại Sóc Trăng

  

Giám Đốc Phát Triển Khách Hàng và Quản Lý Bán Hàng Hội Sở

Sóc Trăng

Trình dược viên Sóc Trăng 01

Cong ty Co phan Duoc pham Viet Duc - Sóc Trăng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Trưng Bày (Trade Coordinator Team)

Sóc Trăng

Nhân Viên Kiểm Tra Trưng Bày (Trade Coordinator Team)

Sóc Trăng

Thu Ngân

Thế giới di động - Sóc Trăng - An Giang

Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng

Sóc Trăng

Bưu chính viễn thông - Trưởng Văn Phòng Giao Dịch Làm Việc Tại Sóc Trăng

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Sóc Trăng