37  

việc làm so noi vu tuyen dung tại Quảng Bình

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Bình

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên Kinh doanh du lịch nội địa và quốc tế

Quảng Bình

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Cong ty TNHH MTV Goc Pho Danaco - Quảng Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Tuyển quản lý dự án

Đồng Hới

Nhân viên kinh doanh

Cong ty TNHH Thuong mai va dich vu T&P Ha - Hà Nội - Đồng Hới - 3.500.000₫ một tháng

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TP.ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH] 04

Đồng Hới

Nhân Viên Trưng Bày - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình

Quảng Bình - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TP.ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đồng Hới

Kế toán tổng hợp

Cong ty TNHH Cong Nghe Han WELDCOM - Quảng Bình - 10.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TP.ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đồng Hới

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TP.ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH]

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đồng Hới

QUẢN LÝ/GIÁM SÁT SIÊU THỊ [TP.ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH]

Đồng Hới

Cán Bộ Kế Toán

Đồng Hới

Cán Bộ Nhân Sự

Đồng Hới

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực 30

Quảng Bình

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch

Đồng Hới

Nhân Viên Bán Hàng tại Quảng Bình - VinPro

Quảng Bình - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Quảng Bình

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Quảng Bình

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Quảng Bình

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh PPF Vietnam - Quảng Bình

trang:     1 | 2    >>