18  

việc làm so noi vu tuyen dung tại Quảng Bình

  
Các khu vực

Việt Nam

Bắc Trung Bộ

 Quảng Bình

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phục vụ khu du lịch

Cong ty TNHH tap doan Dong Duong - Quảng Bình

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch Nội Địa Và Quốc Tế

Quảng Bình

Nhân Viên Kinh Doanh Du Lịch Nội Địa Và Quốc Tế

Quảng Bình

Nhân Viên Kinh Doanh - Ngành Hàng Gia Dụng

Tap Doan Tecomen - Quảng Bình

Tuyển quản lý dự án

Đồng Hới

Quan hệ đối ngoại - Quản Lý Cửa Hàng - Fptshop Tại Quảng Bình

Cong ty Cỏ Phàn Ba'n Lẻ Kỹ Thuạt So' FPT - Quảng Bình

Nhân viên Thực tập viết bài PR (Growing up Plan)

Tp Hồ Chí Minh - Đồng Hới

Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực

Quảng Bình

Gia'm Đô'c Điều Hành Kha'ch Sạn ( General Manager )

Quảng Bình

GIÁM SÁT BÁN HÀNG QUẢNG BÌNH - HÀ TĨNH

Hà Tĩnh - Quảng Bình

Quản Lý / Giám Sát Siêu Thị Tại TP.Đồng Hới_Quảng Bình

Cty CP SX TM XNK Vien Thong A - Đồng Hới

Quản Lý / Giám Sát Siêu Thị Tại TP.Đồng Hới_Quảng Bình

Đồng Hới

Trợ Lý Nhân Sự Tai Quản Bình

Quảng Bình

Trình dược viên tại Quảng Bình

Cong ty TNHH duoc pham PHYTOSANTE Viet Nam - Quảng Bình

Gia'm Đô'c Điều Hành Kha'ch Sạn ( General Manager )

Quảng Bình

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Tại Quảng Bình

CONG TY CO PHAN DUOC PHAM LINH DAT - Quảng Bình - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh khu vực

Cong Ty TNHH SON NERO - Quảng Bình - 10.000.000₫ một tháng

Bưu chính viễn thông - Giám Đốc Chi Nhánh - Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum

FPT Telecom - Quảng Bình - Quảng Trị