15  

việc làm so noi vu tuyen dung tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Cao Bằng

Nhân viên kinh doanh, nhân viên thị trường ( tuyển gấp)

Cong ty TNHH San xuat Thuong mai va Dich vu - Cao Bằng

Trình Dược Viên Otc (Miền Bắc)

Cao Bằng

Đại diện kinh doanh Khu vực Miền Bắc 13

Cong ty CP Y te AMV GROUP - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

Cao Bằng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng 31

FPT Telecom - Cao Bằng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên/chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT (FPT Telecom) - Cao Bằng

Nhân Viên/chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cao Bằng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

FPT Telecom - Cao Bằng

Giám Sát Bán Hàng

Cao Bằng - Tuyên Quang

Giám Sát Bán Hàng

Cao Bằng - Tuyên Quang

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Thiết Bị- Vmpco

Cong Ty CP Quan Tri Nguon Nhan Luc Mtalent - Cao Bằng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Cao Bằng

Nhân viên Hóa Nghiệm

Tap doan Ancom - Cao Bằng

Nhân viên kinh doanh ngành cám làm việc tại Cao Bằng

Cong ty Co phan ABC Viet Nam - Cao Bằng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng