21  

việc làm so noi vu tuyen dung tại Cao Bằng

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

FPT Telecom tuyển dụng Cán bộ chất lượng (QA) tại Cao Bằng

Cao Bằng

FPT Telecom tuyển dụng Cán bộ chất lượng (QA) tại Cao Bằng

Cao Bằng

Nhân viên Dịch vụ khách hàng

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Cao Bằng

Nhân viên kinh doanh, nhân viên thị trường ( tuyển gấp)

Cong ty TNHH San xuat Thuong mai va Dich vu - Cao Bằng

Nhân viên giao hàng khu vực Cao Bằng

Cong ty Co phan Dich vu Giao Hang Nhanh - Cao Bằng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

Cao Bằng

Nhân viên Kế toán tại Cao Bằng

Cao Bằng

Giám sát kinh doanh tỉnh Cao Bằng 27

Cong ty CP phan phoi va ban le BT (BTCom) - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trình Dược viên khu vực Miền Bắc 26

Cong ty CP Y te AMV GROUP - Cao Bằng - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trinh Dược Viên Otc, Etc

Cao Bằng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Tại Cao Bằng

CONG TY CP VIEN THONG FPT - Cao Bằng

NV Hành Chính - Nhân Sự tại Cao Bằng

Cao Bằng

Cán Bộ Chất Lượng (QA) tại Cao Bằng

Cao Bằng

Nhân Viên Hóa Nghiệm

Cao Bằng

Trưởng Phòng Kế Toán Ngân Quỹ

Cao Bằng

Phó Giám Đốc Phụ Trách Kinh Doanh

Cao Bằng

Bưu chính viễn thông - Nhân Viên/chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA)

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT (FPT Telecom) - Cao Bằng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Phòng Thiết Bị- Vmpco

Cong Ty CP Quan Tri Nguon Nhan Luc Mtalent - Cao Bằng

Nhân viên Hóa Nghiệm

Tap doan Ancom - Cao Bằng

Nhân viên hành chính nhân sự

Cong Ty Co Phan Vien Thong FPT - Cao Bằng

trang:     1 | 2    >>