15  

việc làm so noi vu tuyen dung tại Cà Mau

  

Giám Đốc Chi Nhánh (Số Lượng 05)

Cà Mau

Cộng Tác Viên Tín Dụng Tiêu Dùng

CONG TY CO PHAN DICH VU TU VAN CAU VONG - Cà Mau - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Triển Khai và Bảo Trì - FPT Telecom Cà Mau

Cà Mau - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Dịch tại quầy - FPT Telecom Cà Mau

Cà Mau - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý / Giám Sát Tại Cà Mau

Cà Mau

Nhân Viên Giao Dịch tại quầy - FPT Telecom Cà Mau

Cà Mau

Nhân Viên Thu Hồi Công Nợ - Cà Mau/Bạc Liêu

Bạc Liêu - Cà Mau - 7.000.000-9.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Triển Khai và Bảo Trì - FPT Telecom Cà Mau

FPT Telecom - Cà Mau

Trình Dược Viên Otc

Cà Mau - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực Miền Tây

Cà Mau

Nhân Viên Phát Tờ Rơi Tại Cà Mau

Cà Mau - 3.000.000₫ một tháng

Công nghệ thông tin - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Cà Mau

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Cà Mau

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Trị Bệnh Thủy Sản Và Nông Nghiệp

Cà Mau - Tiền Giang

Nhân Viên Kinh Doanh

Cà Mau - Tiền Giang

Bưu chính viễn thông - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chi Nhánh Cà Mau

Cong ty Co phan Vien thong FPT - Cà Mau