Việc làm so ngoai vu tại Thanh Hóa

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 94 việc làm  

Quan hệ đối ngoại - Trợ Lý Quản Lý Rạp Galaxy Thành Phố Thanh Hóa

Cong ty Co phan Phim Thien An - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Xưởng/trưởng Phòng Dịch Vụ

Thanh Hóa

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Thanh Hóa

Tổ Trưởng Phục Vụ

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Phục Vụ

Thanh Hóa

Nhân Viên Phục Vụ

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cố Vấn Dịch Vụ

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng (Thời Vụ 6 Tháng - Tại Big C Thanh Hóa)

Thanh Hóa

Instrument Fitter

VTC Cong ty TNHH Dich Vu va Xay Dung Viet - Thanh Hóa

Nhân Viên Hành Chính - Điều Hành Xe

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Trợ Ly' Quản Ly' Rạp Phim (assistant Cinema Manager) - Thanh Hóa

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Thợ Chăm Sóc Xe Hơi

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó giám đốc điều hành

Thanh Hóa

Nhân Viên Bảo Vệ

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Vé Máy Bay

Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Ly' Quản Ly' Rạp Phim (assistant Cinema Manager) - Thanh Hóa

Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thi công điện nước, điện lạnh tại Thanh Hóa

Tat ca Muc luong - Thanh Hóa - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Giặt Là

Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>