148  

việc làm so ngoai vu tại Thanh Hóa

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Ngoại ngữ - Lễ Tân Khách Sạn Ca Chiều

CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA DU LICH RANG - Thanh Hóa - Điện Biên

Quan hệ đối ngoại - Đại Diện Thương Mại Tại Thanh Hóa, Nam Định, Nghệ An

Cong ty TNHH Thuong mai K&G Viet Nam - Thanh Hóa - Nghệ An

Nhân viên kinh doanh ngoại tỉnh Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa

Cong ty CP PICENZA Viet Nam - Nghệ An - Thanh Hóa

Kiến Trúc Sư Công Trình (Số Lượng 05) - Làm Việc Tại Hà Nội + Thanh Hóa

Hà Nội - Thanh Hóa - 500-1.500 $ một tháng

Trưởng Bộ Phận Lễ Tân (Số Lượng: 02)

Thanh Hóa - 700-1.200 $ một tháng

Trưởng Bộ Phận Tiếp Thị & Kinh Doanh (Số Lượng: 02)

Thanh Hóa - 700-1.200 $ một tháng

Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng (Số Lượng: 02)

Thanh Hóa - 700-1.200 $ một tháng

Cố vấn dịch vụ 14

Cong ty Co phan O to Truong Hai (THACO) - - Thanh Hóa - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

FPT Telecom Thanh Hóa tuyển NVKD Dịch vụ Viễn thông

Thanh Hóa

Tuyển Nhân Viên Phục Vụ Bàn

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phục Vụ Bàn

Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phục vụ bàn

Nha hang Lepamambu Beer Club - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Thanh Hóa

tuyển nhân viên lễ tân,phục vụ

cong ty co phan du lich quoc te Diamonds - Thanh Hóa - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHÒNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TỐT NGHIỆP TIẾNG ANH

Thanh Hóa

Nhân viên phiên dịch

Cong ty Co phan Dich vu Bao ve An ninh - Thanh Hóa

Chi nhánh Thanh Hóa - Trưởng phòng Kế toán Ngân quỹ

Thanh Hóa

Procurement Officer

Thanh Hóa

Procurement Officer

Thanh Hóa

Giáo viên 25

Cong ty Co phan Du hoc Thanh Giang - Thanh Hóa

trang:     1 | 2 | 3    >>