448  

việc làm so ngoai vu tại Cần Thơ

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ ( số lượng 13)

Cần Thơ

Ngoại ngữ - Nhân Viên Tiếp Tân

CONG TY CO PHAN AN KHANH - Cần Thơ

Nhân viên Lái xe (Làm thêm ngoài giờ)

Cong ty CP Santa Viet Nam - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Lữ hành (làm thêm ngoài giờ)

Cong ty CP Santa Viet Nam - Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lái Xe (làm Thêm Ngoài Giờ)

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lữ Hành (làm Thêm Ngoài Giờ)

Cần Thơ - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Lái xe (Làm thêm ngoài giờ)

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên, cộng tác viên kinh doanh thị trường trong và ngoài nước

Cần Thơ

Trợ lý (Làm thêm ngoài giờ)

Cần Thơ

NHÂN VIÊN KINH DOANH (Tiếp thị trực tiếp ngoài công trình về đá hoa cương)

Cần Thơ - 5.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Trợ Lý Kinh Doanh(Làm Việc Tại Cần Thơ)

CONG TY TNHH MTV KHOA HOC & KY THUAT OPPO - Cần Thơ

Tuyển Nhân Viên Lập Dự Toán Và Hồ Sơ Đấu Thầu

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN LỄ TÂN (số lượng 2)

Cần Thơ

BẾP CHÍNH (số lượng 3)

Cần Thơ

PHỤ BẾP (số lượng 6)

Cần Thơ

NHÂN VIÊN PHA CHẾ ( số lượng 2)

Cần Thơ

NHÂN VIÊN VỆ SINH :( số lượng 7)

Cần Thơ

NHÂN VIÊN THU NGÂN ( số lượng 2)

Cần Thơ

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông 11

FPT Telecom - Cần Thơ - Ibb

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông

FPT Telecom - Cần Thơ

trang:     1 | 2 | 3    >>