887  

việc làm so dien luc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Điện - Động Lực (tiếng Trung)

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thống Kê - Phân Tích Số Liệu Cho Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Phần Cứng Điện Thoại

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kỹ Thuật Sửa Chữa Điện Thoại

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Cán Bô Phòng Dự Án - Thi Công Phòng Cháy, Chữa Cháy, Hệ Thống Điện

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật (Sửa chữa điện thoại) - Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Nhân Viên Kỹ Thuật (Sửa chữa điện thoại) - Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Nhân Viên QC- Thủ Kho Điện Tử ( Nữ)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kĩ Thuật Vận Chuyển Giao Lắp Điện Máy Bắc Ninh

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật (Sửa chữa điện thoại) - Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng

Cong Ty TNHH MTV Khoa Hoc Va Ky Thuat OPPO - Bắc Ninh - Hải Phòng

Kỹ Sư Ngành Điện Tử -Tự Động Hoá (Biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật (Sửa chữa điện thoại) - Đà Lạt, Bắc Ninh, Hải Phòng

Bắc Ninh - Hải Phòng

Kỹ Sư Ngành Điện Tử -Tự Động Hoá (Biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Kỹ Sư Ngành Điện Tử -Tự Động Hoá (Biết Tiếng Hàn)

Bắc Ninh

Công nhân điện

Bắc Ninh - 5.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Điện Tử Viễn Thông

Bắc Ninh

Trưởng Bộ Phận Vận Hành Điện

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Bắc Ninh

Nhân Viên Điện Tự Động Hóa

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>