813  

việc làm so dien luc tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phó Phòng Điện - Động Lực (tiếng Trung)

Bắc Ninh

Phó phòng điện - động lực (tiếng Trung)

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Phó phòng điện - động lực (tiếng Trung) 02

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Nhân viên hệ thống SO (Tiếng Trung) 17

Cong ty TNHH GoerTek VINA - Bắc Ninh

Chuyên viên quản trị Cơ sở dữ liệu

Cong ty TNHH Dao Tao va Tu van tai chinh - Bắc Ninh

Kỹ Sư / Cán Bộ Kỹ Thuật - Số Lượng: 02 Nam

Bắc Ninh

Chuyên Viên Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật cơ điện tòa nhà (Bắc Ninh)

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật vận chuyển giao lắp điện máy

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Ninh

Nhân viên kỹ thuật vận chuyển giao lắp điện máy ( Bắc Ninh - Bắc Giang )

Cong ty co phan the gioi so Tran Anh - Bắc Ninh - Bắc Giang - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên kinh doanh lĩnh vực cơ điện

Cong ty TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh dự án cơ điện lạnh

Cong ty TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh

NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN CƠ ĐIỆN

Cong ty TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư điện, tự động hóa 24

Cong ty Co phan Cap Dien - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản đốc phân xưởng điện 22

Cong ty TNHH Hawee co dien - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản đốc phân xưởng điện

Cong ty TNHH Hawee co dien - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Trưởng nhóm kinh doanh cơ điện 04

TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kỹ sư bán hàng cơ điện 04

Cong ty TNHH co dien EEP Viet Nam - Chi - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thiết kế hệ thống điện 29

Cong ty TNHH co dien EEP Viet Nam - Chi - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Công nhân thi công cơ điện lạnh

TNHH co dien EEP Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>