3447  

việc làm so cong thuong tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kiểm Đếm (Tại Kho Linh Xuân - Thủ Đức)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Thu Mua

Cong ty TNHH TK va XD Phu Thang Long - Bình Phước - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập (Biết Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Hành Chính (Làm Việc Tại Bình Dương)

Cong ty TNHH GUYOMARC'H-VN - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trợ Lý Thu Mua ( Thuận An, Bd)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - 女中文助理-平阳

Cong ty TNHH Tu Van Hang Sinh - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Nhân Sự

Cong ty TNHH Kotop Vina - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import- Export Staff)

Cong ty TNHH Chi Hung - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH SecureMan Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Gấp Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH KYMCO Viet Nam - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Tổng Vụ Đặt Hàng

Cong ty TNHH Chi Hung - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH KYMCO Viet Nam - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

CONG TY TNHH THUY MY TU VIET NAM (TRIMMERS VIETNAM - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trợ Lý Phòng Thu Mua (Nữ) Biết Tiếng Hoa

CONG TY TNHH DERHAO TEXTILE VN - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trợ Lý Phòng Kế Hoạch ( Bộ Phận Supply Chain)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Shipping Executive

CONG TY TNHH DIAMOND VN - Bình Dương

Kế Toán Tổng Hợp (mảng Thương Mại)

Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

BURDEN FURNITURE CO., LTD - Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Mỹ phẩm/Thời trang/Trang sức - Chuyên Viên Chăm So'c Da

Cong ty TNHH MTV Sac Huong Phu - Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>