2795  

việc làm so cong thuong tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Công nhân chăm so'c vật nuôi

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Long An - Chi nhanh - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân chăm so'c vật nuôi 03

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Long An - Chi nhanh - Long An - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công nhân chăm so'c vật nuôi

Cong ty TNHH Japfa Comfeed Long An - Chi nhanh - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Giao Nhận Hải Quan

Chi Nhanh Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Giao Nhan - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trợ Lý Kinh Doanh

Cong Ty TNHH Forever Industries - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Vật Tư (Làm Về Nghiệp Vụ)

Cong ty TNHH Ong thep Hoa Phat Binh Duong - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kinh Doanh Xuất Khẩu

Cong Ty CP Nong San Xanh Minh Phong - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Kiểm Đếm (Tại Kho Linh Xuân - Thủ Đức)

CONG TY CO PHAN L & A (Giai Phap Nhan - Bình Dương - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Thu Mua

Cong ty TNHH TK va XD Phu Thang Long - Bình Phước - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Xuất Nhập (Biết Tiếng Nhật)

CONG TY TNHH SAI GON STEC - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Nhân Sự

Cong ty TNHH Kotop Vina - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Import- Export Staff)

Cong ty TNHH Chi Hung - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH SecureMan Viet Nam - Bình Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Tổng Vụ Đặt Hàng

Cong ty TNHH Chi Hung - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Gấp Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Biết Tiếng Hoa

Cong ty TNHH KYMCO Viet Nam - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

Cong ty TNHH KYMCO Viet Nam - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp

CONG TY TNHH THUY MY TU VIET NAM (TRIMMERS VIETNAM - Bình Dương

Kế Toán Tổng Hợp (mảng Thương Mại)

Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu

CTy CP San Pham Suc Khoe Doi Song Moi (New - Bình Dương

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Document Staff (be Fluent In Chinese)

Oriental Logistics And Distribution Co., Ltd - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>