52  

việc làm sinh vien moi ra truong tại Cần Thơ

  

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Tuyển Nhân Viên Thị Trường - Kỹ Sư Hoá Sinh - Nông Học

Cần Thơ

Khai Trương Siêu Thị Mới Tuyển Gấp 5 Kế Toán Bán Hàng Tại Cần Thơ

Cần Thơ

Giống TS Hưng Phú: tuyển trưởng tỉnh, NVKD, NV kỹ thuật NTTS [Toàn quốc]

Việt Linh - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Hành Chính

Cần Thơ

Cộng Tác Viên tư vấn khóa học và quản lý học viên

Vien Nghien Cuu Giao Duc & Quan Tri Kinh Doanh - Cần Thơ

NHÂN VIÊN TRỰC HỒ BƠI

WEST HOTEL - Cần Thơ

Cần Nữ Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

Cong ty TNHH Giong Thuy San Hung Phu - Cần Thơ

Cần Nữ Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng

Cần Thơ - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Cần Nữ Nhân Viên Bán Hàng Tại Cửa Hàng

Cần Thơ - 2.000.000-3.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh

Cần Thơ

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ

Nhân Viên Thủ Kho DSD (Làm Việc Tại Cần Thơ) 12

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Nhân Viên Thủ Kho DSD (Làm Việc Tại Cần Thơ)

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

Chuyên viên kế toán

Chi nhanh cong ty Co phan thuong mai va tu - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Trình Dược Viên, Cộng Tác Viên OTC - ETC

Cần Thơ

Nhân Viên Kho DSD (Làm Việc Tại Cần Thơ) 08

Cong Ty CP Chuoi Thuc Pham TH - Cần Thơ

NHÂN VIÊN KINH DOANH

CONG TY TNHH BIEN LUONG - Cần Thơ - 10.000.000₫ một tháng

Chuyên viên thẩm định giá

CONG TY CO PHAN THAM DINH GIA THE KY (CENVALUE) - Cần Thơ

Chuyên viên kế toán

Chi nhanh cong ty Co phan thuong mai va tu - Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>