93  

việc làm sinh vien moi ra truong tại Cần Thơ

  

việc làm bán thời gian cho sinh viên

Cần Thơ

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Tại Kv Cần Thơ - Đồng Tháp

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Cần Thơ - Đồng Tháp

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Vĩnh Long - Cần Thơ

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Cần Thơ - Vĩnh Long

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Vĩnh Long - Cần Thơ

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Cần Thơ - Vĩnh Long

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trình Dược Viên Otc Khu Vực Miền Tây

Cong ty Co phan Duoc pham Thiet bi Y Khoa - Cần Thơ - Hậu Giang

Nhân viên Marketing phát triển thị trường

Cần Thơ

Nhân viên Marketing phát triển thị trường

Cần Thơ

Nhân viên Marketing phát triển thị trường

Cần Thơ

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Đốc Bán Hàng Khu Vực (ASM)

Chi Nhanh Cong Ty CP Thuong Mai San Xuat Va - Cần Thơ

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Đốc Chi Nhánh Các Tỉnh

Cong Ty Co Phan Thuong Mai KPL - Cần Thơ

Nam Thành: tuyển 10 trưởng vùng KD, 20 NVKD

Việt Linh - Cần Thơ

Alpha: tuyển 10 trưởng vùng KD, 20 NVKD

Việt Linh - Cần Thơ - 7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kinh Doanh - ( VP Cần Thơ )

Cần Thơ

Kỹ Sư Trưởng Trung Tâm Thương Mại

Cần Thơ

Trưởng Phòng Housekeeping

Cần Thơ

Trưởng Nhóm Bán Hàng

Cần Thơ

Trưởng phòng hành chính

Cong ty TNHH BOT Can Tho - Phung Hiep - Cần Thơ

Nhóm Trưởng Trung Tâm Giáo - Trí

Cần Thơ

Nhóm Trưởng Trung Tâm Giáo - Trí

Cần Thơ

Nhân Viên Kinh Doanh

Cần Thơ - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>