20286  

việc làm san xuat giay

  

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Triển Khai Sản Xuất Đại Trà

CONG TY TNHH SAN XUAT HANG TIEU DUNG BINH TIEN - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân sản xuất giày da 15

Cong Ty Co Phan Giay Da Tien Dat Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng , Tổ Phó Chuyền Sản Xuất

CONG TY TNHH GIAY DONG VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nv Vận Hành Xeo Giấy

Cong Ty TNHH Xuong Giay Chanh Duong - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Nhân viên sản xuất giày da 17

Cong Ty TNHH Anh Tam - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Nhựa Lực Quán

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Biên Hòa

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Thiết Kế Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Quản Lý Sản Xuất Giày Dép

Đồng Nai - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ SẢN XUẤT (CHUYÊN NGÀNH GIÀY)

Long An

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng Sản Xuất Xưởng Giả Da

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Qa / Qc Ngành Bao Bì Giấy

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Cán Bộ Sản Xuất

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Phó Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Việt Nam

QUẢN LÝ SẢN XUẤT GIÀY DA

Long An

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Đế Giày

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

trang:     1 | 2 | 3    >>