26793  

việc làm san xuat giay

  

Công nhân nam nữ sản xuất giày da 11

Cong Ty TNHH MTV Giay Da Trung Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân sản xuất giày da 25

Cong Ty TNHH MTV Giay Da Trung Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân sản xuất giày da

Cong Ty TNHH MTV Giay Da Trung Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Sản Xuất Giầy Da

Tây Ninh

Tổ Trưởng Sản Xuất Giầy Da

Tây Ninh

Cán Bộ Hiện Trường Sản Xuất (Chuyên Về Giày Da)

Tây Ninh

Tuyển 03 Phụ xe giao hàng,Công nhân Sản xuất Giấy ,văn phòng Phẩm

Đồng Bằng Sông Hồng - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Sản Xuất Giầy Da

CONG TY TNHH CAN SPORTS VIET NAM - Việt Nam

Cán Bộ Hiện Trường Sản Xuất (Chuyên Về Giày Da)

CONG TY TNHH CAN SPORTS VIET NAM - Việt Nam

Trưởng Chuyền Sản Xuất Bao Bì Và Giày Dép ( SL : 2 người)

Tp Hồ Chí Minh - 6.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển nam Nữ Công nhân Sản xuất Giấy ,văn phòng Phẩm , 03 Nv Giao Hàng

Đồng Bằng Sông Hồng - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Trưởng Chuyền Sản Xuất Bao Bì Và Giày Dép ( SL : 2 người)

Cong ty TNHH In Thanh My - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Giày (Mqaa)

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng Sản Xuất Giầy Da

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Công nhân nam nữ sản xuất giày da 26

Cong ty TNHH MTV Kim Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân nam nữ sản xuất giày da

Cong ty TNHH MTV Kim Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH Zenuscase - Bình Dương

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Sinh Quản (Kế Hoạch Sản Xuất)

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Quản lý xưởng sản xuất giày da

Cong ty TNHH Vinh Hoang - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản đốc nhà máy Sản xuất cốc giấy

Cong ty co phan ASIA PACIFIC - Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>