27641  

việc làm san xuat giay

  

Công Nhân sản xuất giày da

Cong Ty TNHH MTV Giay Da Trung Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công Nhân sản xuất giày da 25

Cong Ty TNHH MTV Giay Da Trung Tien - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Ngành Giày

Cong Ty TNHH Giay Chingluh Viet Nam - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Chuyên Viên Kỷ Thuật Ngành Bao Bì Giấy

Cong ty TNHH Bao Bi Giay Tan Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Tuyển nam Nữ Công nhân Sản xuất Giấy ,văn phòng Phẩm , 03 Nv Giao Hàng

Đồng Bằng Sông Hồng - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Công nhân nam nữ sản xuất giày da 26

Cong ty TNHH MTV Kim Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Công nhân nam nữ sản xuất giày da

Cong ty TNHH MTV Kim Thanh - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH Zenuscase - Bình Dương

Tuyển 03 Phụ xe giao hàng,Công nhân Sản xuất Giấy ,văn phòng Phẩm

Đồng Bằng Sông Hồng - 4.500.000-6.500.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Sinh Quản (Kế Hoạch Sản Xuất)

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Quản đốc nhà máy Sản xuất cốc giấy

Cong ty co phan ASIA PACIFIC - Hà Nội

Giám đốc nhà Máy sản xuất Giấy

Cong ty Co phan Song Da Dong Do - Đồng Nai

Quản lý xưởng sản xuất giày da

Cong ty TNHH Vinh Hoang - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý xưởng sản xuất da giày

Cong ty TNHH Vinh Hoang - Hà Nội - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quản lý Xưởng Sản Xuất ( Nghành Giầy)

Cong ty TNHH HISON VINA - Tp Hồ Chí Minh

Giám Đốc sản xuất giày thời trang cao cấp

FASHION SHOES - Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Giày

Tây Ninh

Quản Lý Sản Xuất Ngành Giày

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Giày

CONG TY TNHH CAN SPORTS VIET NAM - Việt Nam

Giày da/Thuộc da - Cán Bộ Hiện Trường Sản Xuất (Chuyên Về Giày Da)

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Tây Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>