18592  

việc làm san xuat giay

  

Quản lý sản xuất Giầy, Chuyền trưởng, Nhóm trưởng, Tổ trưởng

CTY TNHH SAN XUAT GIAY CHUNG JYE VN - Hải Dương

Giày da/Thuộc da - Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Trưởng Nhóm Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty TNHH May Theu giay An Phuoc - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng , Tổ Phó Chuyền Sản Xuất

CONG TY TNHH GIAY DONG VIET - Tp Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Quảng cáo/Marketing/PR - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Sản Xuất Bao Bì Giấy

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Qa / Qc Ngành Bao Bì Giấy

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Trợ Lý Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Đồng Nai

Nhân Viên Phòng Quiling (nhân Viên Sản Xuất Thiệp, Tranh Giấy Cuốn)

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Thiệp Giấy Handmade

Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Công Nhân Sản Xuất Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Giầy, Chuyền Trưởng, Nhóm Trưởng, Tổ Trưởng

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giày da/Thuộc da - Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Giày (Mqaa)

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Trưởng Phòng Sản Xuất Bao Bì Giấy

CONG TY intBOX - BAO BI THONG MINH - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Y M T Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Chuyền Sản Xuất

Cong Ty TNHH Y M T Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng Sản Xuất Bao Bì Giấy

Tp Hồ Chí Minh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Quảng cáo/Marketing/PR - Trưởng Phòng Kỹ Thuật Công Nghệ Sản Xuất Bao Bì Giấy

Cong ty TNHH Bao Bi Thong Minh IntBOX - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Sản Xuất

Cong Ty TNHH Y M T Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Quản Lý Chuyền Sản Xuất

Cong Ty TNHH Y M T Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Giày da/Thuộc da - Tổ Trưởng Sản Xuất Xưởng Nhựa

CONG TY CO PHAN DAU TU VA PHAT TRIEN VIET - Long An

trang:     1 | 2 | 3    >>