10103  

việc làm san xuat duoc pham tại Đông Nam Bộ

  

Kiểm nghiệm viên dược phẩm, Mỹ phẩm nhân viên sản xuất

Cong ty TNHH The Gioi Gen - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên xuất kho sản phẩm quần áo 10

Cong ty TNHH_ Xuat nhap khau Toan Tam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Sản Xuất Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Trợ Lý Sản Phẩm (sub Pm)

Cong Ty Co Phan Viscom - Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Line Supervisor (giám Sát Sản Xuất)

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage - Dong Nai Plant - Biên Hòa

Thực phẩm/DV ăn uống - Quản Lý Sản Xuất

Cong ty TNHH VFC FARMS - Đồng Nai

Thực Tập - Học Việc Công Nghệ Thực Phẩm, Sản Xuất, KCS

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất (Thực Phẩm)

Tp Hồ Chí Minh

VINGROUP Tuyển dụng Nhân viên Xuất kho Sản phẩm mẫu

Vingroup Joint Stock Company - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

VINGROUP Tuyển dụng Trưởng Nhóm Xuất kho Sản phẩm mẫu

Vingroup Joint Stock Company - Hà Nội - Tp Hồ Chí Minh

Phó Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Sản Phẩm Và Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Thực Tập - Học Việc Công Nghệ Thực Phẩm, Sản Xuất, KCS

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sản Xuất Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Đốc Sản Xuất Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Sản Xuất Xưởng Thực Phẩm

Đồng Nai

Công Nhân Sản Xuất Thời Vụ Tết Xưởng Chế Biến Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Dược Sĩ Phụ Trách Chuyên Môn Sản Phẩm

Cong Ty TNHH Duoc Pham T&T - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trợ Lý Giám Đốc Sản Phẩm

Cong ty TNHH DUOC PHAM LIEN HOP - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm

Cong Ty Co Phan My Pham Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>