9650  

việc làm san xuat duoc pham tại Đông Nam Bộ

  

Kiểm nghiệm viên dược phẩm, Mỹ phẩm nhân viên sản xuất

Cong ty TNHH The Gioi Gen - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Dược Sĩ Phụ Trách Chuyên Môn Sản Phẩm

Cong Ty TNHH Duoc Pham T&T - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm

Cong Ty Co Phan My Pham Sai Gon - Tp Hồ Chí Minh

Trình Dược Viên Tiếp Thị Sản Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Sát Chất Lượng Sản Phẩm

Cong ty Co phan Gang tay Nam Viet - Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Bình Dương

Thực phẩm/DV ăn uống - Công Nhân Sản Xuất Đóng Gói Bánh Kẹo

CN CONG TY TNHH THUC PHAM TM DAI PHAT - Bình Dương

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Sản Xuất (Nhân Viên Bếp)

CN Cong ty Co phan Thuc Pham Vietmac - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000₫ một tháng

Chuyên viên phát triển sản phẩm tài trợ xuất khẩu

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Vận Hành Thiết Bị Sản Xuất Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Thực tập - Học việc Công Nghệ Thực Phẩm, Sản xuất, KCS (có phụ cấp)

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất – Phụ Trách Chính Sản Phẩm POS

Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Vận Hành Thiết Bị Sản Xuất Thực Phẩm

Cong Ty TNHH Thuong Mai va Dich Vu Gabanature - Tp Hồ Chí Minh

Chuyên viên phát triển sản phẩm tài trợ xuất khẩu

ACB - Ngan Hang TMCP A Chau - Tp Hồ Chí Minh

Công Nhân Vận Hành Thiết Bị Sản Xuất Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Trợ Lý Sản Phẩm (sub Pm)

Cong Ty Co Phan Viscom - Tp Hồ Chí Minh

Thực Tập - Học Việc Công Nghệ Thực Phẩm, Sản Xuất, KCS

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Thực Phẩm/qc

Tây Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám sát kho dược phẩm

Tp Hồ Chí Minh - 1.000-1.200 $ một tháng

Thủ Kho Dược Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>