13229  

việc làm san xuat duoc pham tại Đông Nam Bộ

  

Kiểm Nghiệm Viên Dược Phẩm, Mỹ Phẩm Nhân Viên Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu Các Sản Phẩm Mới

CT TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu Các Sản Phẩm Mới

CT TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Tap Doan Ngoc Nghia - Đông Nam Bộ

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Nhà Máy

Cong ty Co phan Duoc Pham Hoa Thien Phu - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Công Nhân Sản Xuất Bánh Kẹo

Cong ty CP SX - TM Duoc pham Dong Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Dược Sĩ Đại Học [Phòng R&d]

CT TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Dược Sĩ Đại Học [Phòng R&d]

CT TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhóm Trưởng Sản Xuất

CONG TY TNHH THUC PHAM TM DAI PHAT - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng QC Trong Nhà Máy Sản Xuất Dược

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Phòng QC Trong Nhà Máy Sản Xuất Dược

Tp Hồ Chí Minh

Phó Quản Đốc Sản Xuất (Nhà Máy Dược)

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Chế Biến Thực Phẩm

CONG TY CO PHAN THUC PHAM AGREX SAIGON - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Công Nhân Ngành Chế Biến Thực Phẩm

CONG TY CO PHAN THUC PHAM AGREX SAIGON - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhóm Trưởng Sản Xuất

CONG TY TNHH THUC PHAM TM DAI PHAT - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên KCS Sản Xuất Và Thành Phẩm

Bình Dương

Nhân Viên Sản Xuất Thành Phẩm

Bà Rịa - Vũng Tàu - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Phó Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Quản Đốc Phân Xưởng Sản Xuất Thực Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>