13830  

việc làm san xuat duoc pham tại Đông Nam Bộ

  

Kiểm Nghiệm Viên Dược Phẩm, Mỹ Phẩm Nhân Viên Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Trợ Lý Marketing (Viết Bài Pr Sản Phẩm)

DNTN bao che Dong Duoc Viet - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Đốc Sản Phẩm

Cong ty TNHH TM Dong Giao - Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên nghiên cứu và phát triển sản phẩm (Trình dược viên)

Cong ty TNHH TM DV Khong Gia - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm - Nguyên Liệu Ngành Dược

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Tp Hồ Chí Minh

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Đốc Sản Xuất

Cong ty TNHH TM & SX Cam Dat - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Sát Sản Xuất

Cong Ty TNHH Day Soi Rong A Chau - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Đốc Sản Xuất Viên Nén Pellets

Sol Holdings Japan - Đồng Nai

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Tp Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ Phận Sản Xuất: ( Giao Tiếp Được Tiếng Nhật N3 ) Lương Hấp Dẫn

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kế Hoạch Thành Phẩm

CONG TY CP BANH KEO PHAM NGUYEN - Tp Hồ Chí Minh

Xuất-Nhập khẩu/Ngoại thương - Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm

Cong Ty Thuong Mai & Xuat Nhap Khau Viettel Thuoc - Tp Hồ Chí Minh

Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Sản Phẩm Và Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

tuyển thực tập - học việc công nghệ thực phẩm, sản xuất,KCS (có phụ cấp)

Tp Hồ Chí Minh

Thực tập - Học việc Công Nghệ Thực Phẩm, Sản xuất, KCS (có phụ cấp)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sản xuất mỹ phẩm

Cong ty Thai Bao - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thực tập - Học việc Công Nghệ Thực Phẩm, Sản xuất, KCS (có phụ cấp)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sản xuất món tráng miệng và sản phẩm từ sữa

Nha Hang Pizza 4P'S - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>