9625  

việc làm san xuat duoc pham tại Đông Nam Bộ

  

Dược Sỹ Phụ Trách Sản Phẩm - QA

Bình Dương

Dược Sỹ Phụ Trách Sản Phẩm

Bình Dương

Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm - Nguyên Liệu Ngành Dược

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên sản xuất sản phẩm

Cong ty co phan che bien thuc pham Tan Viet - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhóm Trưởng Sản Xuất

CONG TY TNHH THUC PHAM TM DAI PHAT - Bình Dương

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phụ Trách Sản Xuất Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm

CONG TY TNHH SAN HA - CHI NHANH LONG AN - Tp Hồ Chí Minh

Thực Tập - Học Việc Công Nghệ Thực Phẩm, Sản Xuất, KCS (Có Phụ Cấp)

Tp Hồ Chí Minh

Thực phẩm/DV ăn uống - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

Cong ty CP DV BDS Danh Khoi Viet - Long An - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Kinh Doanh Nguyên Liệu Sản Xuất Sơn/ Cao Su/ Hóa Mỹ Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 01

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Công Ty TNHH Phạm Tôn Tuyển Quản Lý Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Sản Xuất Món Tráng Miệng Và Sản Phẩm Từ Sữa

Tp Hồ Chí Minh

Thực Tập - Học Việc Công Nghệ Thực Phẩm, Sản Xuất, KCS (Có Phụ Cấp)

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên KCS Sản Xuất Và Thành Phẩm

Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Qa (Ngành Nghề Thực Phẩm)

Cong ty TNHH TM SX Hung Viet - Bình Dương

Thực phẩm/DV ăn uống - Trưởng Chuyền Sản Xuất

Cong Ty TNHH Saigon Ve Wong - Tp Hồ Chí Minh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Qa. (Ngành Nghề Thực Phẩm)

Cong ty TNHH TM SX Hung Viet - Bình Dương

Thực phẩm/DV ăn uống - Thư Ký Giám Đốc Sản Xuất (Mảng Hành Chánh)

Cong ty TNHH TM SX Hung Viet - Tp Hồ Chí Minh

Công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm 28

Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-4.000.000₫ một tháng

Thực phẩm/DV ăn uống - Công Nhân Sản Xuất

Cong ty TNHH Thao Tien - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>