34241  

việc làm san xuat duoc pham

  

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Công Nhân Sản Xuất Thực Phẩm Chức Năng

Cong ty CP SX - TM Duoc pham Dong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sản Xuất Dược Phẩm

Hưng Yên

Nhân Viên Sản Xuất Dược Phẩm

Hưng Yên

Giám Đốc Sản Xuất Dược Phẩm

Hà Nội

Kiểm Nghiệm Viên Dược Phẩm, Mỹ Phẩm Nhân Viên Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu Các Sản Phẩm Mới

CT TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU - Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu Các Sản Phẩm Mới

CT TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU - Bình Dương

Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm (ngành Y Dược)

Cong ty Co phan Y Duoc LIS - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm Phân Bón Npk

CONG TY TNHH HIEP THANH - Cần Thơ - Bến Tre - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm - Đông Dược

Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm Dược (X10)

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phát Triển Sản Phẩm Dược (X10)

Bắc Ninh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

CONG TY CO PHAN FELIFE - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Sản Phẩm

Tap Doan Ngoc Nghia - Đông Nam Bộ

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Công Nhân Sản Xuất Bánh Kẹo

Cong ty CP SX - TM Duoc pham Dong Nam - Tp Hồ Chí Minh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Dược Sĩ Đại Học [Phòng R&d]

CT TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Dược Sĩ Đại Học [Phòng R&d]

CT TNHH DUOC PHAM DAT VI PHU - Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhóm Trưởng Sản Xuất

CONG TY TNHH THUC PHAM TM DAI PHAT - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Sản Xuất Phân Bón Tại Long An

CONG TY TNHH HIEP THANH - Long An - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>