29851  

việc làm san xuat duoc pham

  

Công nhân sản xuất dược phẩm 30

Cong ty Co phan duoc pham An Hung - Hà Nội - 3.500.000-4.500.000₫ một tháng

Công nhân sản xuất dược phẩm

Hà Nội

Đại diện bán hàng sản phẩm dược

Cong ty TNHH THD Canada Viet Nam - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

Dược sĩ nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Hà Nội

Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm - Nguyên Liệu Ngành Dược

Tp Hồ Chí Minh

Dược sỹ phụ trách sản phẩm

Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Đốc Sản Phẩm

Cong ty TNHH TM Dong Giao - Tp Hồ Chí Minh

Giám sát sản xuất ngành Dược

Cong ty Co phan duoc pham Glomed - Bình Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Dược Sĩ Đại Học Quản Lý Sản Xuất

Cong ty CP SX - TM Duoc pham Dong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Dược Sĩ Đại Học Quản Lý Sản Xuất

Cong ty CP SX - TM Duoc pham Dong Nam - Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhóm Trưởng Sản Xuất

CONG TY TNHH THUC PHAM TM DAI PHAT - Bình Dương

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Bình Dương

Giám Sát Sản Xuất Ngành Dược

Bình Dương

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kỹ Thuật An Toàn Sản Xuất (Hse)

Cong ty TNHH CAN SPORTS Viet Nam - Việt Nam

Công nhân sản xuất dược 16

Cong ty CP Sadipha - Hà Nội - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Vận hành máy cho xưởng sản xuất dược 15

Cong ty vang bac da quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội

Trang thiết bị công nghiệp - Vận Hành Máy Cho Xưởng Sản Xuất Dược

Cong Ty Vang Bac Da Quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Vận Hành Máy Cho Xưởng Sản Xuất Dược

Cong Ty Vang Bac Da Quy Bao Tin Minh Chau - Hà Nội

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất

CONG TY TNHH DAY SO RONG A CHAU - Việt Nam - Châu Âu

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Giám Sát Sản Xuất

Cong Ty TNHH Day Soi Rong A Chau - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>