33686  

việc làm san xuat duoc pham

  

Công Nhân Sản Xuất Dược Phẩm - L0215

Bắc Ninh

Công Nhân Sản Xuất Dược Phẩm - L0215

Bắc Ninh

Công Nhân Sản Xuất Dược Phẩm - L0315

Bắc Ninh

Công Nhân Sản Xuất Dược Phẩm (01-2015)

Bắc Ninh

Giám Đốc Sản Xuất Dược Phẩm

Hà Nội

Kiểm Nghiệm Viên Dược Phẩm, Mỹ Phẩm Nhân Viên Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Sản Xuất Mỹ Phẩm

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Cty CP XNK va DVTM Hong Ha - Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Chuyên Viên Sản Phẩm

Cong ty CP Merap Group (Cong ty CP Duoc Pha - Việt Nam

Dược Sỹ Nghiên Cứu Sản Phẩm

Hà Nội

Dược Sĩ Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm

Hà Nội

Nhân Viên Nghiên Cứu & Phát Triển Sản Phẩm - Nguyên Liệu Ngành Dược

Tp Hồ Chí Minh

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Mới

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Nhân Viên Quảng Bá Sản Phẩm Phân Bón

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Đóng Gói Sản Phẩm

CONG TY TNHH SAN XUAT BAO BI AN PHAT - Vinh

Nông/Lâm/Ngư nghiệp - Phụ Trách Sản Xuất Nhà Máy Chế Biến Thực Phẩm

Cong Ty TNHH San Ha - Đà Nẵng

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Kcs / Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm

CONG TY CP XAY DUNG VA TRANG TRI NOI THAT - Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Sản Xuất Sản Phẩm Da

Tp Hồ Chí Minh

Quản Lý Sản Xuất Và Phát Triển Sản Phẩm

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>