25150  

việc làm san xuat duoc pham

  

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Dược Sỹ Phụ Trách Quản Đốc Xưởng Dược Phẩm

CONG TY TNHH DUOC PHAM DO THANH - Việt Nam

Tuyển công nhân sản xuất, đóng gói dược phẩm

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất, đóng gói dược phẩm

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên sản xuất & đóng gói dược phẩm

Việt Nam - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân sản xuất, đóng gói dược phẩm

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Kiểm Nghiệm Viên Dược Phẩm, Mỹ Phẩm Nhân Viên Sản Xuất

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển công nhân sản xuất, đóng gói dược phẩm

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Bắc Ninh - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Cty CP XNK va DVTM Hong Ha - Bắc Ninh - 6.000.000₫ một tháng

Công Nhân Đóng Gói, Sản Xuất Dược Phẩm

Cong ty Hong Ha - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Dược/Hóa chất/Sinh hóa - Quản Lý Sản Xuất Mỹ Phẩm

CONG TY TNHH HIEP THANH - Bến Tre

Tuyển công nhân sản xuất, đóng gói dược phẩm đi làm ngay

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Hà Nội - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Cty Cp XNK va DVTM Hong Ha - Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Cty CP XNK va DVTM Hong Ha - Hà Nội - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Bắc Ninh - 6.000.000₫ một tháng

Tuyển công nhân dây truyền sản xuất, đóng gói dược phẩm

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Cty CP XNK va DVTM Hong Ha - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tuyển Nhân Viên Sản Xuất Đóng Gói Dược Phẩm

Hà Nội - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>