160  

việc làm san giao dich tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên-phiên dịch viên Tiếng Anh 31

Cong ty TNHH Long Son - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Biên-phiên dịch viên Tiếng Anh

Cong ty TNHH Long Son - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phó phòng Dịch vụ ngân hàng bán lẻ(Hải Dương)

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Nhật (Japanese Interpreter) 21

MasterStreets Group - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Nhật 20

Crystal Sweater Vietnam Ltd., - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty Co phan thep Hoa Phat - Hải Dương

02 Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung 05

Cong ty TNHH coc ong Kien Hoa Dat Viet - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên dịch Tiếng Hàn 01

Cong ty TNHH BSE Viẹt Nam - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty TNHH Dien Tu Poyun Viet Nam - Hải Dương

H348 ] Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương

H344 ] Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 500-600 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH MTV KR Viet Nam - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch

Cong ty TNHH THien Su Viet Nam - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH MTV TAE IL VINA - Hải Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn (tuyển gấp)

Cong ty TNHH MTV TAE IL VINA - Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>