Việc làm san giao dich tại Hải Dương

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 55 việc làm  

Tuyển gấp] Phiên dịch sản xuất tại công ty Nhật ở Hải Dương [ID1039]

Hải Dương

Trưởng Phòng Dịch Vụ Ô Tô

Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Quan hệ đối ngoại - Phiên Dịch Tiếng Trung

cong ty TNHH Best Pacific VIet Nam - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Trung

cong ty TNHH Best Pacific VIet Nam - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Không yêu cầu kinh nghiệm] Phiên dịch tiếng Nhật tại Hải Dương [ID1339]

Hải Dương - 500-700 $ một tháng

Tuyển Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

TUYỂN GẤP] [Không cần kinh nghiệm] Hành chính kiêm thông dịch

Hà Nội - Hải Dương - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất

Hải Dương - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Sản Phẩm - Mức Lương 5 - 7 Triệu

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Sản Xuất / Production Leader

Hải Dương

Nhân viên bảo vệ

Cong ty co phan dich vu bao ve ASEAN - Hải Dương - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Tư Vấn - Chi Nhánh Clinics Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Ô Tô

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Siêu Thị

Hải Dương - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư thiết kế

Hà Nội - Hải Dương

Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Ngân Hàng

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ Kiêm PGđ Chi Nhánh

Hải Dương

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm san giao dich tại Hải Dương
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>