96  

việc làm san giao dich tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Tuyển Gấp Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật (số Lượng Không Hạn Chế)

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Anh

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật lương 500 - 1000 USD

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Nhật - Anh

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

(Phú Thái - HD) -GẤP - Phiên dịch tiếng Nhật kiêm ADMIN - LƯƠNG HẤP DẪN

Hải Dương - Hải Phòng - 500 $ một tháng

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Ninh Bình - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Ninh Bình - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NV Lái xe, phụ xe giao hàng

Ninh Bình - Hải Dương

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng (Đi Làm Ngay)

cong ty co phan co khi xay dung viet nam - Hà Nội - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên ban thư ký và phát triển sản xuất

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên Ban phát triển sản xuất lương 12 triệu

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thẩm Định Tài Sản - Hải Dương

Hải Dương

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Kế Toán Tổng Hợp

Prime Ad Consulting Co., Ltd - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nam Giám Sát Kinh Doanh Sơn Tại Các

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên kỹ thuật

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Lễ Tân, Doorman

Hải Dương - 5.000.000₫ một tháng

Nhân viên Thống kê

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>