196  

việc làm san giao dich tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Ngân Hàng Bán Lẻ (giám Đốc Chi Nhánh/giám Đốc Phòng Giao Dịch)

Hà Nội - Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Cần Gấp - Lương Hấp Dẫn)

Hải Dương

Tuyển Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

02 Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng tại thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang, Hải Dương

Hải Dương - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Anh - Nhật

Hải Dương - 1.000-1.500 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật (gấp)

Hải Dương

Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Cho Gia'm Đô'c

Hải Dương - 800-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Cho Gia'm Đô'c

Hải Dương - 800-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Cần Gấp - Lương Hấp Dẫn)

Hải Dương

Phiên dịch Tiếng Nhật lương cao 01

Crystal Sweater Vietnam Ltd., - Hải Dương

Biên-phiên dịch viên Tiếng Anh 31

Cong ty TNHH Long Son - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

H348 ] Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>