157  

việc làm san giao dich tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Ngân Hàng Bán Lẻ (giám Đốc Chi Nhánh/giám Đốc Phòng Giao Dịch)

Hà Nội - Hải Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên dịch Anh Trung Nhật (1000 usd). 13

MasterStreets Group - Hải Dương

Phiên dịch Anh Trung Nhật ($1000)

MegaCEO Executive Search - Hải Dương - 1.000 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình FPT Play HD tại Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình FPT Play HD tại Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Truyền Hình FPT Play HD tại Hải Dương

Hải Dương

Biên-phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Hải Dương

Tuyển Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Cho Gia'm Đô'c

Hải Dương - 800-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (Cần Gấp - Lương Hấp Dẫn)

Hải Dương

Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Cho Gia'm Đô'c

Hải Dương - 800-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật (gấp)

Hải Dương

H344 ] Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 500-600 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>