Việc làm san giao dich tại Hải Dương

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 98 việc làm  

Hải Dương - Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên, Giao dịch viên

Hải Dương

Giám Đốc Chi Nhánh/ Phòng Giao Dịch - Khu Vực Miền Bắc

Hải Dương

Tuyển gấp] Phiên dịch sản xuất tại công ty Nhật ở Hải Dương [ID1039]

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật - Quản Lý Sản Xuất

Hải Dương

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Cán Bộ Nghiệp Vụ

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE HA NOI - Hà Nội - Hải Dương - 3.000.000₫ một tháng

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - [Hải Dương]Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh

He Thong Anh Ngu Quoc te OCEAN - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Nhật - Anh

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Nhân Viên Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật (lương 500 Usd)

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật (500 - 800 Usd)

Hải Dương

TUYỂN GẤP] [Không cần kinh nghiệm] Hành chính kiêm thông dịch

Hà Nội - Hải Dương - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ

Hải Dương

Trưởng Phòng Dịch Vụ Ô Tô

Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh

Hải Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh

Hải Dương

Chuyên viên mô giới bất động sản

Khai Hoan Land - Hải Dương

Tổ Trưởng Sản Xuất

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>