235  

việc làm san giao dich tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Ngân Hàng Bán Lẻ (giám Đốc Chi Nhánh/giám Đốc Phòng Giao Dịch)

Hà Nội - Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty san xuat va Thuong Mai Missusi - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Cho Gia'm Đô'c

Hải Dương - 800-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Cho Gia'm Đô'c

Hải Dương - 800-1.000 $ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý cho Gia'm đô'c

Hải Dương - Hưng Yên - 800-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Kiêm Trợ Lý Cho Gia'm Đô'c

Hải Dương - 800-1.000 $ một tháng

Phiên dịch kiêm trợ lý cho Gia'm đô'c

Hải Dương - 800-1.000 $ một tháng

Nhân viên khuôn kiêm phiên dịch tiếng Trung 09

Cong ty TNHH Hulane Electronic( Viet Nam) - Hải Dương

Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Tài Chính Cá Nhân Cso

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Trung

Cong ty CP Thien An - Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch

Hải Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên biên, phiên dịch tiếng Nhật (500$)

Hải Dương - 500 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Trung - làm hành chính 25

Cong ty CP luyen kim Tan Nguyen Hai Duong VN - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

CONG TY TNHH MTV TAE IL VINA - Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung (văn Phòng)

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>