77  

việc làm san giao dich tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

H1149 ] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT BIẾT TIẾNG TRUNG GIAO TIẾP

Hải Dương - 400-600 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung Bp ép Nhựa Và Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm

Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Hải Dương

Hải Dương - 11.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Tại Hải Dương

Hải Dương - 11.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyển Giao Công Nghệ Thông Tin Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Tp.Hải Dương

Hải Dương - 11.000.000-12.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Tp. Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Tp.Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyển Giao Công Nghệ Thông Tin Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Tại Hải Dương

Hải Dương - 7.700.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyển Giao Công Nghệ Thông Tin Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Tp. Hải Dương

Hải Dương

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Tại Hải Dương

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Hải Dương

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Tại Hải Dương

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Hải Dương

Nhân Viên Chuyển Giao Công Nghệ Tại Hải Dương

Cong Ty Co Phan Truyen Thong Kim Cuong - Diamond - Hải Dương

H1214 ] PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT N2

Hải Dương - 500-700 $ một tháng

H349 ] Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 400-700 $ một tháng

Phiên dịch tiếng Hàn

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật - bộ phận Kê' toa'n và Hành chi'nh Nhân sự

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên-phiên Dịch Viên Tiếng Anh

Hải Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>