93  

việc làm san giao dich tại Hải Dương

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Giao Hàng

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng (Đi Làm Ngay)

cong ty co phan co khi xay dung viet nam - Hà Nội - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Việc làm P71] Phiên dịch tiếng Trung kiêm QC

Hải Dương - 1.000-1.300 $ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Địa Bàn Hỗ Trợ Điểm Bán Lẻ

Hải Dương

Nhân Viên Dịch Vụ Địa Bàn Hỗ Trợ Điểm Bán Lẻ

Hải Dương

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Anh

Hải Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Nhật - Anh

Hải Dương

Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ

Hải Dương

Nhân Viên Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật (lương 500 Usd)

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật - Hải Dương

Cong Ty TNHH Grandwaktu - Hải Dương - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Tuyển Gấp Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật (số Lượng Không Hạn Chế)

Hải Dương

(Phú Thái - HD) -GẤP - Phiên dịch tiếng Nhật kiêm ADMIN - LƯƠNG HẤP DẪN

Hải Dương - Hải Phòng - 500 $ một tháng

Quan hệ đối ngoại - Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Ninh Bình - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Ninh Bình - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên vận hành máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Hải Dương

Tat ca Muc luong - Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>