Việc làm san giao dich tại Hải Dương

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 77 việc làm  

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Cán Bộ Nghiệp Vụ

CONG TY CO PHAN DICH VU BAO VE HA NOI - Hà Nội - Hải Dương - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Hàng

Hải Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Kỹ Sư Xây Dựng (Đi Làm Ngay)

cong ty co phan co khi xay dung viet nam - Hà Nội - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Anh Parttime

Hải Dương

Nhân Viên Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật (lương 500 Usd)

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Anh

Hải Dương

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên Dịch Nhật - Anh

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật (500 - 800 Usd)

Hải Dương

Phiên Dịch Tiếng Trung

Hải Dương

Phiên dịch tiếng Nhật (N3; $1000) - N175

Hải Dương - 1.000 $ một tháng

Việc làm P71] Phiên dịch tiếng Trung kiêm QC

Hải Dương - 1.000-1.300 $ một tháng

Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ

Hải Dương

Quan hệ đối ngoại - Phiên Dịch Tiếng Anh

Cong ty co phan LILAMA 69-3 - Ninh Bình - Hải Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển Phiên dịch tiếng Nhật

Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên bảo vệ

Cong ty co phan dich vu bao ve ASEAN - Hải Dương - 3.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Thiết Kế Cảnh Quan

Hải Dương - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư

Hải Dương - 100.000.000₫ một năm

Nhân Viên Kinh Doanh địa bàn Hưng Yên- Hải Dương - 03 người

Hải Dương - Hưng Yên

Ký Sư Cơ Khí Điện, Điện Tử

Hải Dương - 1.200 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>