863  

việc làm san giao dich tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Giao dịch viên 11

Buu dien Thi xa Di An - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Giao Dịch

Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Quản Lý Dịch Vụ Khách Hàng - Bất Động Sản

Bình Dương

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Tiếng Nhật N2) 17

CareerLink's Client - Bình Dương

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn_sản xuất,, CN Bộ phận dốt lò

Cong ty TNHH Kirim Viet Nam - Bình Dương

Thông dịch xưởng sản xuất

Cong ty TNHH KYOJIN VINA - Bình Dương

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Quản lý dịch vụ khách hàng – Bất động sản

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Bình Dương - 800-1.500 $ một tháng

Biên phiên dịch tiếng anh

Cong Ty TNHH Dich Vu Quan Ly Tai San VSIP - Bình Dương

Biên phiên dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Dich Vu Quan Ly Tai San VSIP - Bình Dương

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Dich vu Chuoi cung ung DHL Viet - Bình Dương

Thông dịch viên tiếng nhật 15

Cong ty TNHH san xuat va thuong mai N.B.A - Bình Dương

Thông Phiên Dịch (Tiếng Nhật)

Bình Dương

【通訳者募集】 TUYỂN THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BÌNH DƯƠNG

Bình Dương

Thông dịch viên Tiếng Nhật (nhà máy Mới-Bình Dương)

Bình Dương - 500-700 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Xưởng Biết Tiếng Hoa (SL: 2 Người)

Bình Dương - 4.000.000-6.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Trung 09

Cong ty TNHH Sheico Viet Nam - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Giới Thiệu Dịch Vụ (R.E)

Cong Ty Tai Chinh TNHH MTV Ngan Hang TMCP Phat - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>