911  

việc làm san giao dich tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên giao dịch bảo hiểm 08

CONG TY TNHH MTV THUAN NHAN TAM - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn_sản xuất,, CN Bộ phận dốt lò

Cong ty TNHH Kirim Viet Nam - Bình Dương

Thông dịch xưởng sản xuất

Cong ty TNHH KYOJIN VINA - Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Nhật Ở Bộ Phận Sản Xuất (Bình Dương) 29

CareerLink's Client - Bình Dương

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH BỘ PHẬN SẢN XUẤT

Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Biên phiên dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH Dich Vu Quan Ly Tai San VSIP - Bình Dương

Biên phiên dịch tiếng anh

Cong Ty TNHH Dich Vu Quan Ly Tai San VSIP - Bình Dương

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Dich vu Chuoi cung ung DHL Viet - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong Ty TNHH DUEL Viet Nam - Bình Dương

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hoa 20

Cong Ty TNHH MTV Xuong Phat - Bình Dương

Thông Dịch Viên

Cong Ty Co Phan Jellyfish Education - Bình Dương

Thông Dịch Viên

Bình Dương

Phiên dịch tiếng hoa ngành xuất nhập khẩu

TNHH Hoan My - Bình Dương

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Cong ty Co phan Quoc te Bac Sai Gon - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ

Du Lich Xanh Din Ky - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Cong ty Co phan Quoc te Bac Sai Gon - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ

Du Lich Xanh Din Ky - Bình Dương - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh và dịch vụ khách hàng

Cong ty TNHH Nang Luong va Ky Thuat Moi Truong - Bình Dương

Nhân viên phiên dịch Tiếng Hàn( CẦN GẤP)

Kirim Viet Nam - Bình Dương

trang:     1 | 2 | 3    >>