643  

việc làm san giao dich tại Bình Dương

  
Các khu vực

Việt Nam

Đông Nam Bộ

 Bình Dương

Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Phòng Giao Dịch

Tp Hồ Chí Minh - Bình Dương

Giao dịch viên tín dụng ngân hàng 15

Cong Ty TNHH MTV Tai Chinh Quoc Te PVFC - Bình Dương - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nam Thông Dịch Sản Xuất (Tiếng Nhật)

Thủ Dầu Một - 350-500 $ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty tnhh koryo vina - Bình Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân sự - Nhân Văn Phòng, Phiên Dịch Tiếng Hoa -翻译人員

Vision International Co.,Ltd - Bình Dương

J1217 ] Thông dịch viên tiếng Nhật

Bình Dương - 350-500 $ một tháng

J1170 ] Quản lý dịch vụ khách hàng (Tiếng Nhật trung cấp + Toeic 700)

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

J1170 ] Quản lý dịch vụ khách hàng (Tiếng Nhật trung cấp + Toeic 700)

Bình Dương - 600-800 $ một tháng

Thông Dịch Kiêm Hành Chính (Tiếng Nhật N2)

Bình Dương

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bình Dương

Nhân viên kinh doanh dịch vụ giải pháp CNTT 15

Trung Tam Viettel Thuan An - Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên, Phiên Dịch Tiếng Nhật - Nhà Máy ( Bình Dương)

Bình Dương

Nhân sự - Phiên Dịch Tiếng Hoa

Cong ty TNHH Diamond VN - Bình Dương

Hành chính (tổng vụ) kiêm thông dịch

ICONIC - Bình Dương

Cố Vấn Dịch Vụ

Bình Dương

Nhân Viên Biên-phiên Dịch Tiếng Nhật (1 Vị Trí)

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hoa

Bình Dương - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Nhật Kiêm Hành Chính (Bình Dương)

Bình Dương

Nhân viên thông dịch tiếng Hoa

Bình Dương - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>