317  

việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Công Nghệ Sản Phẩm 2 (pe2)

Bắc Ninh

Phiên dịch iếng Trung

Cong ty TNHH Kim khi va san pham nhua Tang - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Kim khi va san pham nhua Tang - Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn

Bắc Ninh

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Bắc Ninh

Nhân viên Kinh doanh (dịch vụ tài chính)

Bắc Ninh

Nữ Biên Phiên Dich Tiếng Hàn Kiêm Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Lương Hấp Dẫn)

Bắc Ninh

PHIÊN DỊCH VIÊN TIẾNG HÀN

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Biên/phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân viên Kinh doanh (dịch vụ tài chính)

Bắc Ninh

Tuyển dụng gấp Phiên dịch tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên Kinh doanh (dịch vụ tài chính)

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh dịch vụ trả góp

Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn 19

Cong ty TNHH Wontech Vietnam - Bắc Ninh

Nhân viên Kinh doanh dịch vụ tài chính_ Sales Executive

Bắc Ninh

Nhân viên Kinh doanh dịch vụ tài chính_ Sales Executive

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch 12

Cong ty TNHH AQ Pacific - Bắc Ninh

Phiên dịch tiê'ng Hàn

TNHH HYUN JUNG VINA - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>