245  

việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bắc Ninh-pgd Quế Võ-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Bắc Ninh-pgd Yên Phong-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất ( Gấp )

Bắc Ninh

Phiên Dịch Sản Xuất- Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Làm Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng Nhật

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (Làm Việc Tại Canon Việt Nam)

Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing Và Chăm Sóc Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (làm Việc Tại Canon Việt Nam)

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing Và Chăm Sóc Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Biên,phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (Chỉ Tuyển Nam)

Bắc Ninh

Việc làm H716] Phiên dịch ngắn hạn 3 tháng (tháng 9-11) N2

Bắc Ninh - 600-750 $ một tháng

Việc làm H189] Phiên dịch tiếng Nhật

Bắc Ninh

Việc làm H407] Tuyển nhân viên kinh doanh kiêm phiên dịch

Bắc Ninh - 500-600 $ một tháng

Việc làm H884] Nhân viên biên phiên dịch N3

Bắc Ninh - 400-550 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>