394  

việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Bộ Phận Sản Xuất

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Kiêm Kinh Doanh

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng trung 07

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Trưởng nhóm dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu (FF)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Vinafco tuyển dụng Trưởng nhóm dịch vụ hải quan xuất nhập khẩu (ff)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong Ty TNHH Yu Seong Vina - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing Và Chăm Sóc Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Anh/Nhật)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn (hỗ Trợ Bộ Phận Sales)

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Dịch Vụ Khách Hàng (Thành Thạo Tiếng Trung)

Cong Ty Co Phan Dau Tu Bac Ky - Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý dự trù kinh phí 21

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Dịch Vụ Hải Quan Xuất Nhập Khẩu (FF) Tại Bắc Ninh

Cong ty Co phan Vinafco - Bắc Ninh

Phiên Dich Sử Dung Tiếng Anh + Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>