Việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 167 việc làm  

Giao thông/Vận tải/Thủy lợi/Cầu đường - Cố vấn dịch vụ

Kia Bac Ninh - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

ID264-HN] [TUYỂN CỰC GẤP] Phiên dịch sản xuất cho công ty Nhật

Bắc Ninh - 600-800 $ một tháng

Tuyển 8 nhân viên lái xe tải1,25- 2.5T+Phụ xe giao hàng

Hà Nội - Bắc Ninh - 7.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân viên phien dịch tiếng trung

Bắc Ninh

Biên,phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (Chỉ Tuyển Nam)

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Trợ Lý, Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên phiên dịch tiếng Hàn

Bắc Ninh

【通訳者】Tuyển Thông Dịch Tiếng Nhật - Việc Làm Tiếng Nhật - Bắc Ninh

Bắc Ninh

Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung, Anh, Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>