234  

việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bắc Ninh-pgd Yên Phong-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Bắc Ninh-pgd Quế Võ-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên,phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (Chỉ Tuyển Nam)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn (700 -1000 $)

Bắc Ninh - 1.000 $ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh

Bắc Ninh - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông Tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh

Bắc Ninh - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh - 450-700 $ một tháng

09 Phiên dịch tiếng Hàn

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Ninh

NV Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (KCN Quế Võ)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>