205  

việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Bắc Ninh-pgd Quế Võ-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Bắc Ninh-pgd Yên Phong-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Giao Dịch Viên Tại Đình Bảng, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Chi Nhánh Quảng Ninh, Bắc Ninh - Trưởng Phòng Giao Dịch

Quảng Ninh - Bắc Ninh

Chi Nhánh Quảng Ninh, Bắc Ninh - Trưởng Phòng Giao Dịch

Quảng Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Tại Bộ Phận Sản Xuất

Bắc Ninh

Trợ Lý, Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Biên,phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (Chỉ Tuyển Nam)

Bắc Ninh

Biên Dịch - Phiên Dịch

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch + Nhân viên kinh doanh

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung (01 Nữ)

Hà Nội - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiêng Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Anh

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Điều Hành Các Dịch Vụ Du Lịch

Bắc Ninh

Trợ Lý Kiêm Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>