Việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 147 việc làm  

Bắc Ninh-pgd Yên Phong-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Bắc Ninh-pgd Quế Võ-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

ID264-HN] [TUYỂN CỰC GẤP] Phiên dịch sản xuất cho công ty Nhật

Bắc Ninh - 600-800 $ một tháng

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên,phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (Chỉ Tuyển Nam)

Bắc Ninh

phiên dịch

Cong ty TNHH Che Tao May S.C.G Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiêng Hàn,phiên Dịch Tiếng Anh

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiêng Hàn,phiên Dịch Tiếng Anh

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Thông Dịch Tiếng Hàn - Đi Làm Ngay

Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn-đi Làm Ngay

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung, Anh, Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Biên Phiên Dịch (thành Thạo Tiếng Anh Hoặc Trung)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Trợ Lý, Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhận thông báo qua email mới nhất cho
Việc làm san giao dich tại Bắc Ninh
Tạo thông báo
Bạn có thể huỷ thông báo qua email bất cứ lúc nào.

trang:     1 2 3 >>