496  

việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên dịch tiếng hàn xưởng sản xuất

Cong ty TNHH Crubs Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng hàn kiêm quản lý xưởng sản xuất

Cong ty TNHH Crubs Vina - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn Kiêm Quản Lý Xưởng Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Kim khi va san pham nhua Tang - Bắc Ninh

Phiên dịch iếng Trung

Cong ty TNHH Kim khi va san pham nhua Tang - Bắc Ninh

Nhân Viên Biên-Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung 21

Cong ty CP phat trien Tuna Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Nhật 17

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Cong ty TNHH HANOI DOOSUNG TECH - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng 14

Cong ty Co phan vien thong FPT - Chi nhanh - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Dịch Vụ

Hà Nội - Bắc Ninh

tuyển biên, phiên dịch

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch Tiếng Anh, Tiếng Trung 09

Cong ty TNHH SUNTEK VN - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng hàn ( nữ) 09

Cong ty TNHH MJ INNO HANOI SEJOO - Hà Nội - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>