303  

việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Công Nghệ Sản Phẩm 2 (pe2)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Kiêm Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Kim khi va san pham nhua Tang - Bắc Ninh

Phiên dịch iếng Trung

Cong ty TNHH Kim khi va san pham nhua Tang - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn 20

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên dịch sử dụng Tiếng Anh + Trung 17

Cong ty TNHH Rishi Viet Nam - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch- biên dịch tiếng Hàn 15

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch- biên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Urgently Phiên dịch tiếng Nhật - USD600 - USD 700

SCS Global Joint Stock Company - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch tiếng Nhật

Cong ty TNHH MTV Core Search Viet Nam - Bắc Ninh

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung

Taixin Printing Vina - Bắc Ninh

Office Staff (Nhân viên Biên, Phiên dịch, nhân viên văn phòng)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>