182  

việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Giao dịch viên

SHB - Hà Nội - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất (Nam)

Hà Nội - Bắc Ninh

GÂP] Phiên dịch bộ phận sản xuất ở KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh

Bắc Ninh

NV Phiên Dịch Tiếng Trung ( Phòng Sản Xuất )

Bắc Ninh

Nhân viên Phiên dịch tiếng Trung (Sản xuất)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất ( Gấp )

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Marketing Và Chăm Sóc Dịch Vụ Khách Hàng (Tiếng Hàn/Anh/Trung)

Bắc Ninh

H716 ] Phiên dịch ngắn hạn 3 tháng (tháng 9-11) N2

Bắc Ninh - 600-750 $ một tháng

Phiên dịch ngắn hạn 3 tháng

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

Phiên dịch ngắn hạn 3 tháng

Bắc Ninh

Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn. 05

PYUNG AHN VINA - Bắc Ninh

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Hàn 04

Cong ty TNHH CPRO Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch kỹ thuật tiếng Anh

Bắc Ninh - 1.000 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng hàn 02

Cong ty TNHH KNK Vina - Bắc Ninh

H884 ] Nhân viên biên phiên dịch N3

Bắc Ninh - 400-550 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>