307  

việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Công Nghệ Sản Phẩm 2 (pe2)

Bắc Ninh

Phiên dịch iếng Trung

Cong ty TNHH Kim khi va san pham nhua Tang - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Kim khi va san pham nhua Tang - Bắc Ninh

tuyển biên, phiên dịch

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Quốc

Cong Ty TNHH DV An Uong Ba Sao - Bắc Ninh

Nhân Viên Phòng Dịch Vụ Kế Toán Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh dịch vụ trả góp

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh dịch vụ trả góp

Bắc Ninh

Nhân viên Kinh doanh dịch vụ tài chính_ Sales Executive

Bắc Ninh

Nhân viên Kinh doanh dịch vụ tài chính_ Sales Executive

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong ty TNHH Goertek Vina - Bắc Ninh

H407 ] Tuyển nhân viên kinh doanh kiêm phiên dịch

Bắc Ninh - 500-600 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Em_ Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty P&Tel Viet Nam - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>