335  

việc làm san giao dich tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật Phòng Công Nghệ Sản Phẩm 2 (pe2)

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch kiểm quản lý sản xuất

Cong ty TNHH Dawon Electronic vina - Bắc Ninh

Phiên Dịch Kiêm Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân viên phòng dịch vụ khách hàng 27

Cong ty co phan giao duc Dai Duong - VP - Bắc Ninh

Phiên dịch iếng Trung

Cong ty TNHH Kim khi va san pham nhua Tang - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Kim khi va san pham nhua Tang - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn 28

Cong ty TNHH C_on tech vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Tuyển nhân viên phiên dịch tiếng trung 26

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân viên biên phiên dịch

Cong ty TNHH AQ Pacific - Bắc Ninh

tuyển biên, phiên dịch

Bắc Ninh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Phiên dịch viên tiếng hàn 11

Cong ty TNHH M-TECH VN - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>