108  

việc làm san giao dich quan thu tại Vĩnh Phúc

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trợ Lý/ Thư Ký/ Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (tuyển Gấp, Mức Lương Hấp Dẫn)

Vĩnh Phúc

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Phòng Lái Xe An Toàn (mã: Sfd1014)

Cong Ty Honda Viet Nam - Vĩnh Phúc

Giáo dục/Đào tạo/Thư viện - Nhân Viên Phòng Lái Xe An Toàn (mã: Sfd1014)

Cong Ty Honda Viet Nam - Vĩnh Phúc

CN Vĩnh Phúc - Giao dịch viên( hết ngày 30/11/2014)

Vĩnh Phúc

Quan hệ đối ngoại - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH PREC VIET NAM - Vĩnh Phúc

Cán bộ quản lý sản xuất 11

Cong ty TNHH CAMMSYS Viet Nam - Vĩnh Phúc

Quản lí sản xuất 28

Cong ty DongYang Electronics Viet Nam - Vĩnh Phúc

Kỹ sư kỹ thuật thu phát và kiểm tra tín hiệu

Cong ty Truyen hinh so Ve tinh Viet Nam (VSTV) - Vĩnh Phúc

Trưởng/ Phó Phòng Dịch Vụ Phụ Tùng

Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Phiên dịch tiếng Hàn 09

Cong ty TNHH giay da Xuan Long - Vĩnh Phúc

Ngoại ngữ - Phiên Dịch Tiếng Nhật

Cong ty TNHH PREC VIET NAM - Vĩnh Phúc

5 Phiên Dịch Tiếng Nhật - 450 - 550$ - Tuyển Gấp

Vĩnh Phúc - 450-550 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật ( Lương Hấp Dẫn )

Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn Quốc

Cong Ty TNHH Cammsys Viet Nam - Vĩnh Yên

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Vĩnh Phúc

Nhân Viên Thị Trường Kiêm Phiên Dịch

Vĩnh Phúc

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Vĩnh Yên - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ sư xây dựng - giao thông, cầu đường 04

Cong ty TNHH Viẹt Thành - Vĩnh Phúc

Phó Phòng Phụ Trách Quản Lý Ứng Dụng CNTT (mã: Itmgr1214) - Lương Hấp Dẫn

Vĩnh Phúc

trang:     1 | 2 | 3    >>