170  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Thủ Tục Hải Quan

Bắc Ninh - 5.000.000-8.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Kiêm Quản Lý Dự Trù Kinh Phí

Bắc Ninh

Tuyển CTV Bất động sản - thu nhập cao

Bắc Ninh

Trưởng phòng Quản lý sản xuất 10

Cong ty ITM Semiconductor Vietnam Ltd., Co. - Bắc Ninh

Quản lý chất lượng kiêm Quản lý sản xuất 01

Cong ty TNHH KTC Electronics Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên quản lí sản xuất 29

Cong ty TNHH e- Litecomvina - Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân Tại Bắc Ninh

Cong Ty Co Phan MHA - Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua

Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch 30

Cong ty TNHH KMG Vina - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn 20

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch- biên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch- biên dịch tiếng Hàn 15

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Urgently Phiên dịch tiếng Nhật - USD600 - USD 700

SCS Global Joint Stock Company - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Office Staff (Nhân viên Biên, Phiên dịch, nhân viên văn phòng)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Ngan hang Phuong Tay _ Westernbank - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>