186  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất ( Gấp )

Bắc Ninh

Trưởng nhóm thủ tục hải quan 15

Cong ty TNHH giao nhạn và thuong mại HK - Bắc Ninh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỦ TỤC HẢI QUAN

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Phó quản lý sản xuất 04

Cong ty TNHH V-Honest - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 30

Cong ty TNHH CPRO Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản lí sản xuất

Bắc Ninh

Trưởng bộ phận Quản lý sản xuất 17

Cong ty TNHH CPRO Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua 29

Cong ty TNHH dich vu cong nghiep MS - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Thư Kí Tổng Giám Đốc

Bắc Ninh

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên thu ngân kiêm hành chi'nh nhân sự

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân Cửa hàng ICT tại Bắc Ninh- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

THU NGÂN

Bắc Ninh

Thư Ký Tổng Giám Đốc

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân Bắc Ninh - Từ Sơn

TNHH TM&DV toc Quang Trung - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Hàn 02

Cong ty TNHH Dich vu an uong Ba Sao - Bắc Ninh

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếngTrung 17

Cong ty TNHH Xay dung Sheng yu - Bắc Ninh

Phiên dịch 17

Cong ty TNHH Nexcon Viet NAm - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Trung -Nhật 16

CONG TY TNHH VONMAX INDUSTRIAL - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>