Việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất
1 đến 20 trong 117 việc làm  

Bắc Ninh-pgd Yên Phong-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Bắc Ninh-pgd Quế Võ-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Giao Dịch Viên Tại Đình Bảng, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Thư Ký Chuyên Môn (Biên Phiên Dịch Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Thư Ký Chuyên Môn (Biên Phiên Dịch Tiếng Anh)

Bắc Ninh

Quản Lý Hệ Thống Nhà Hàng - Thu Nhập Từ 20- 40 Triệu

Bắc Ninh

Thu Ngân

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật kiêm Mua hàng (KCN Quế Võ)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiê'ng Hàn

Bắc Ninh

NV Phiên Dịch Tiếng Nhật kiêm Mua hàng (KCN Quế Võ)

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Hàn(urgent)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông - Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh

Bắc Ninh - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông - Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh

Bắc Ninh - Hải Phòng - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Anh

Bắc Ninh

Công Ty Cổ Phần Lilama 69-1 Tuyển Quản Lý

Bắc Ninh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ NHÀ HÀNG GOGI HOUSE TẠI BẮC NINH

Bắc Ninh

Phó Phòng Khai Báo Hải Quan

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>