186  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân viên quản lý sản xuất 12

Cong ty TNHH Sentec Ha Noi - Hà Nội - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lý sản xuất 25

Cong ty TNHH JANGWONTECH VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân Tại Bắc Ninh

Cong Ty Co Phan MHA - Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh dịch vụ trả góp

Bắc Ninh

Nhân viên kinh doanh dịch vụ trả góp

Bắc Ninh

Nhân viên Kinh doanh dịch vụ tài chính_ Sales Executive

Bắc Ninh

Nhân viên Kinh doanh dịch vụ tài chính_ Sales Executive

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Em_ Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty P&Tel Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên dịch- biên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Urgently Phiên dịch tiếng Nhật - USD600 - USD 700

SCS Global Joint Stock Company - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Office Staff (Nhân viên Biên, Phiên dịch, nhân viên văn phòng)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Office Staff (Nhân viên Biên, Phiên dịch, nhân viên văn phòng)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Ngan hang Phuong Tay _ Westernbank - Bắc Ninh

Công ty TNHH Samborn Screen tuyển 01 Phiên dịch tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

CÔNG TY TNHH MIRAE EIC VIỆT NAM TUYỂN PHIÊN DỊCH TIẾNG HÀN

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Công ty TNHH công nghiệp IDT-VINA tuyển 01 Phiên dịch tiếng Hàn

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>