135  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Thư Ký Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỦ TỤC HẢI QUAN

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Sản xuất/Vận hành sản xuất - Nhân Viên Phụ Xe Giao Hàng

CONG TY CP VA PHAT TRIEN H-L - Hà Nội - Bắc Ninh - 8.000.000₫ một tháng

Trưởng, Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất (=> 7 Năm Kn, 500$ -1000$ )

Hải Dương - Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Thư Kí Tổng Giám Đốc

Hà Nội - Bắc Ninh

Thư ký Tổng giám đốc

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân Bắc Ninh - Từ Sơn

TNHH TM&DV toc Quang Trung - Bắc Ninh

thu ngân tại Từ Sơn

cong ty TNHH DV&TM Quang Trung - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thư Kí Tổng Giám Đốc

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân Cửa hàng ICT tại Bắc Ninh- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Thủ Kho/ Phó Kho Trung Tâm Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân Cửa hàng ICT tại Bắc Ninh- VinPro

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân Điện Máy tại Bắc Ninh - VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Thư ký Giám đốc

Bắc Ninh

Nhân viên thu ngân trung tâm điện máy VinPro

Tap Doan Vingroup - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng Trung

Cong ty TNHH Quoc te Bright Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên - Biên Dịch Tiếng Trung

Hà Nội - Bắc Ninh - 350-800 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>