120  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất ( Gấp )

Bắc Ninh

Giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỦ TỤC HẢI QUAN

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 04

Cong ty TNHH Cong nghe Daol - Bắc Ninh

Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

Cố Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng Hàn. 05

PYUNG AHN VINA - Bắc Ninh

Nhân viên biên phiên dịch tiếng Hàn 04

Cong ty TNHH CPRO Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên phiên dịch tiếng hàn 02

Cong ty TNHH KNK Vina - Bắc Ninh

H884 ] Nhân viên biên phiên dịch N3

Bắc Ninh - 400-550 $ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyển Giao Công Nghệ Thông Tin

Cong ty co phan truyen thong Kim Cuong - Bắc Ninh - 4.700.000-5.000.000₫ một tháng

Thủ Kho Shop Cửa hàng ICT tại Thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh)- VinPro

Tap Doan Vingroup - Cong Ty CP - Bắc Ninh

Thư Kí Tổng Giám Đốc

Bắc Ninh

Nhân viên thủ kho, thống kê 07

Cong ty co phan bao bi Kinh Bac - Bắc Ninh

Nhân viên thu mua 03

Cong ty TNHH GoerTek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân

Bắc Ninh

Tuyển nhân viên thu ngân kiêm hành chi'nh nhân sự

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Trưởng Ngành Hàng Thực Phẩm/ Phi Thực Phẩm - Trưởng Thu Ngân/ DVKH

Bắc Ninh - Thái Bình

Quản lý ngành hàng và giám sát bán hàng 08

Cong ty Co phan Thuong mai Dich vu va San - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>