189  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Kiêm Quản Lý Dự Trù Kinh Phí

Bắc Ninh

Nhân viên quản lý sản xuất 25

Cong ty TNHH JANGWONTECH VINA - Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Cong Ty Em_ Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh

Biên phiên dịch kỹ thuật tiêng Nhật

Bắc Ninh

Biên phiên dịch kỹ thuật tiêng Nhật

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty P&Tel Viet Nam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty TNHH Core Search - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch 30

Cong ty TNHH KMG Vina - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên dịch- biên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn

Cong ty TNHH Samin Vina - Bắc Ninh

Trưởng phòng dịch vụ khách hàng

Ngan hang Phuong Tay _ Westernbank - Bắc Ninh

Urgently Phiên dịch tiếng Nhật - USD600 - USD 700

SCS Global Joint Stock Company - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Office Staff (Nhân viên Biên, Phiên dịch, nhân viên văn phòng)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

Office Staff (Nhân viên Biên, Phiên dịch, nhân viên văn phòng)

Cong Ty Foster Electric (Bac ninh) Co.,LTD - Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>