155  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất ( Gấp )

Bắc Ninh

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THỦ TỤC HẢI QUAN

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

Nhân viên thu mua 03

Cong ty TNHH GoerTek Vina - Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân

Bắc Ninh

THU NGÂN

Bắc Ninh - 4.500.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu mua. 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ trách thu mua 22

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân viên phụ trách thu mua

Cong ty co phan ABC Bac Ninh - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Thư Kí Tổng Giám Đốc

Hà Nội - Bắc Ninh

Tuyển nhân viên thu ngân kiêm hành chi'nh nhân sự

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh

THU NGÂN

Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân Bắc Ninh - Từ Sơn

TNHH TM&DV toc Quang Trung - Bắc Ninh

Phiên dịch viên tiếng nga 14

Cong ty co phan san xuat do uong Chau Au - Bắc Ninh

Nhân viên phiên dịch tiếng hàn 02

Cong ty TNHH KNK Vina - Bắc Ninh

Phiên dịch 30

Cong ty CP Tap doan Hanaka - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân viên tiếp nhận dịch vụ 17

Cong ty Trung Thanh (TNHH) - Bắc Ninh

Trợ Lý Giám Đốc Nhà Máy Kiêm Biên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

NV Tư Vấn Dịch Vụ

Bắc Ninh

H884 ] Nhân viên biên phiên dịch N3

Bắc Ninh - 400-550 $ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>