284  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Nhân Viên Bộ Phận Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Tuyển Trưởng Phòng Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Thủ Kho

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên Biên-Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên dịch vụ khách hàng 14

Cong ty Co phan vien thong FPT - Chi nhanh - Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Bắc Ninh

Bắc Ninh - 500-700 $ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng hàn ( nữ) 09

Cong ty TNHH MJ INNO HANOI SEJOO - Hà Nội - Bắc Ninh

Any Tech Tuyển Nữ Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Cần Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng

Bắc Ninh

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Hàn

Cong ty P&Tel Viet Nam - Bắc Ninh

【通訳者募集】TUYỂN THÔNG DỊCH TIẾNG NHẬT LÀM VIỆC TẠI BẮC NINH

Bắc Ninh

Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Phiên Dịch

Bắc Ninh

Nhân Viên Lễ Tân Kiêm Phiên Dịch

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>