205  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Nhân Viên Kinh Doanh Và Giao Dịch Viên

Bắc Ninh

Phiên Dịch Kiêm Quản Lý Dự Trù Kinh Phí

Bắc Ninh

Phiên dịch kiêm quản lý dự trù kinh phí 16

Tap doan KHKT Hong Hai - Bắc Ninh

Tuyển CTV Bất động sản - thu nhập cao

Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng hàn trong Sản xuất 28

Cong ty TNHH S.I Tech Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân viên kế toán công nợ và thủ quỹ 04

Cong ty co phan san xuat thuong mai dich vu - Bắc Ninh

Thủ Kho 30

Cong Ty Co Phan San Xuat Dien Tu Thanh Long - Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Ngân

Cong Ty TNHH Thanh Thai Mobile - Bắc Ninh

Nhân Viên Thu Mua

Bắc Ninh

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại Di Động( Không Áp Doanh Thu )

Bắc Ninh

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại Di Động (Áp Doanh Thu )

Bắc Ninh - 3.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bán Hàng Điện Thoại Di Động (Áp Doanh Thu )

Cong Ty TNHH Thanh Thai Mobile - Bắc Ninh

Phiên dịch tiếng Hàn

Hà Nội - Bắc Ninh

Cần Tuyển Gấp Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Kiêm Kinh Doanh

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh - 600-700 $ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật

Bắc Ninh

Biên phiên dịch tiếng Hàn 17

JSC Company - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHÂT

Canon Vietnam - Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Canon Quế Võ

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>