137  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Giao Dịch Viên Tại Đình Bảng, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Giao Dịch Viên

Bắc Ninh

Bắc Ninh-pgd Quế Võ-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Bắc Ninh-pgd Yên Phong-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Quản Lý Sản Xuất

Tieng Viet - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

NV Quản Lý Sản Xuất - Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Ninh

Công ty Cổ Phần Thương Mại Công Nghiệp Thủ Đô cần tuyển kế toán

Trung tâm Hỗ trợ Đầu tư & Phát triển KCN Bắc Ninh - Bắc Ninh - 3.890.000₫ một tháng

Tóc Đẹp Quang Trung - Tuyển Thu Ngân

Bắc Ninh

Thu Ngân

Bắc Ninh

Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y

Bắc Ninh - 10.000.000-12.000.000₫ một tháng

Thủ kho

Bắc Ninh

Thủ kho

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Phiên Dịch Tiếng Nhật

Hà Nội - Bắc Ninh - 500-1.000 $ một tháng

Phiên Dịch Tiếng Trung

Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Phiên Dịch Tiê'ng Hàn

Bắc Ninh

09 Phiên dịch tiếng Hàn

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

NV Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (KCN Quế Võ)

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>