248  

việc làm san giao dich quan thu tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Kiêm Quản Lý Sản Xuất ( Gấp )

Bắc Ninh

Bắc Ninh-pgd Yên Phong-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Bắc Ninh-pgd Quế Võ-giám Đốc Phòng Giao Dịch

Bắc Ninh

Trưởng nhóm Giao dịch viên

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Phòng giao dịch

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng nhóm Giao dịch viên

Hà Nội - Bắc Ninh

Giao dịch viên

Hà Nội - Bắc Ninh

Giao dịch viên

Hà Nội - Bắc Ninh

Chuyên viên Giám sát giao dịch

Hà Nội - Bắc Ninh

Trưởng Phòng giao dịch

Hà Nội - Bắc Ninh

Nhân Viên Giao Nhận Thư

Bắc Ninh

Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự chuyên trách - Khối Quản trị & Phát triển NNL

Hà Nội - Bắc Ninh

Phiên dịch tại văn phòng, xưởng sản xuất

Tat ca Muc luong - Bắc Ninh - 15.000.000-20.000.000₫ một tháng

Việc làm H1310] Quản lý sản xuất (KCN Quế Võ - Bắc Ninh)

Bắc Ninh - 500-750 $ một tháng

Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất

Bắc Ninh

Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (Làm Việc Tại Canon Việt Nam)

Bắc Ninh

Biên - Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (làm Việc Tại Canon Việt Nam)

Bắc Ninh

Việc làm H884] Nhân viên biên phiên dịch N3

Bắc Ninh - 400-550 $ một tháng

Việc làm H407] Tuyển nhân viên kinh doanh kiêm phiên dịch

Bắc Ninh - 500-600 $ một tháng

Việc làm H189] Phiên dịch tiếng Nhật

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>