11927  

việc làm san bay

  

Bán hàng - phục vụ trong sân bay 16

Cong ty Co Phan Dich vu Hang khong San bay - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng trong sân bay 16

Cong ty Co Phan Dich vu Hang khong San bay - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Bán hàng - phục vụ trong sân bay

Cong ty TNHH MTV Dich vu Hang khong San bay - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng trong sân bay. 16

Cong ty Co Phan Dich vu Hang khong San bay - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân viên bán hàng tại sân bay 16

Cong ty Co Phan Dich vu Hang khong San bay - Tp Hồ Chí Minh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Lái xe Phục vụ sảnh - Sân bay

Taxi Group CP - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe taxi tại sảnh sân bay 03

TAXI HANOI - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Đón Khách Tại Sân Bay

Tp Hồ Chí Minh

Nhân Viên Trưng Bày Sản Phẩm

Tp Hồ Chí Minh

Lái xe sảnh T2 sân bay Nội Bài 02

TAXI HANOI - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe taxi sảnh sân bay Nội Bài 03

Cong ty Taxi Group - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên thu đổi ngoại tệ tại sân bay 02

Cong Ty Co Phan Song Viet - Tp Hồ Chí Minh

Lái xe sân bay Nội Bài 01

Taxi Group CP - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Lái xe taxi nội đô - sân bay Nội Bài 28

TAXI HANOI - Hà Nội - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trưng Bày Sản Phẩm Làm Việc Tại Quận 07

Tp Hồ Chí Minh

Nhân viên trưng bày sản phẩm Big C An Lac 26

Cong ty TNHH DKSH Viẹt Nam - Tp Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN ĐÓN KHÁCH TẠI SÂN BAY

Tp Hồ Chí Minh

TAXI GROUP TUYỂN LÁI XE SẢNH SÂN BAY NỘI BÀI

Đồng Bằng Sông Hồng - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Trưng Bày Sản Phẩm Làm Việc Tại Quận 07

Tp Hồ Chí Minh

TAXI GROUP TUYỂN LÁI XE SẢNH SÂN BAY NỘI BÀI

Tap Doan Taxi Group - Hà Nội - 10.000.000₫ một tháng

trang:     1 | 2 | 3    >>