20571  

việc làm quy hoach do thi

  

02 Kỹ Sư Đô Thị Và 02 Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Hà Nội

KIẾN TRÚC SƯ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Hà Nội - 400-500 $ một tháng

KIẾN TRÚC SƯ CHUYÊN NGÀNH QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Hà Nội

Nhân Viên Quy Hoạch Vùng, Đô Thị

Tp Hồ Chí Minh - 250-350 $ một tháng

Trưởng Phòng/ Trưởng Nhóm Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư công trình, quy hoạch

Lâm Đồng

Kiến trúc sư công trình, quy hoạch

Lâm Đồng

Kiến Trúc Sư Thiết Kế Quy Hoạch (2 Năm)

Tp Hồ Chí Minh

Tuyển Gấp Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Tp Hồ Chí Minh - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Hà Nội

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Hà Nội

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Kiến Trúc Sư Chuyên Ngành Quy Hoạch

Phú Thọ

Kiến Trúc Sư Thiết Kế Nội Thất/phó Phòng Quy Hoạch Kiến Trúc

Hà Nội

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Hà Nội

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Hà Nội

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Hà Nội

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>