21935  

việc làm quy hoach do thi

  

Xây dựng - Kỹ Sư Quy Hoạch Đô Thị

Cong ty CP Xay Lap Gia Thinh - Tp Hồ Chí Minh - 8.000.000-15.000.000₫ một tháng

Xây dựng - Kiến Trúc Sư - Quy Hoạch Đô Thị

Cong ty Thiet Ke va Xay Dung Hoang Gia - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc/Nội thất - Kiến Trúc Sư - Quy Hoạch Đô Thị

Cong ty Thiet Ke va Xay Dung Hoang Gia - Tp Hồ Chí Minh

Xây dựng - Tuyển Kiến Trúc Sư - Quy Hoạch Đô Thị ( Phỏng Vấn Trực Tiếp)

Cong ty Thiet Ke va Xay Dung Hoang Gia - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư chuyên ngành Quy Hoạch

Cong ty TNHH kien truc xay dung do thi va - Phú Thọ - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Cong Ty Co Phan Dau Tu Dia Oc Khang An - Việt Nam

Tuyển kiến trúc sư quy hoạch

Hà Nội

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Đà Nẵng - 5.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Cong Ty TNHH Dau Tu - Tu Van Xay Dung - Đà Nẵng

Kiến trúc sư Quy Hoạch

Cong ty TNHH thiet ke kien truc va xay dung - Tp Hồ Chí Minh

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch 27

Cong ty co phan Kien truc Van Hoa Viet - Hà Nội - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Cán bộ dự án quy hoạch 20

Cong ty co phan tien bo Quoc te (AIC) - Hà Nội - 10.000.000-20.000.000₫ một tháng

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Đà Nẵng

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

TONG CONG TY CO PHAN DAU TU DHC - Việt Nam

Tuyển Kỹ Sư Quy Hoạch

Hà Nội

Tuyển Nhân viên kiến trúc sư quy hoạch

Hà Nội

Xây dựng - Kiến Trúc Sư (Có Chứng Chỉ Tk Kiến Trúc, Tk Quy Hoạch)

Cong ty Co phan BVA - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư quy hoạch

Cong Ty TNHH Thiet Ke Kien Truc Va Xay Dung - Tp Hồ Chí Minh

Kiến trúc sư quy hoạch va kts công trình

Hà Nội

Chuyên viên Quy hoạch- Kiến trúc

Cong Ty Co Phan Phat Trien Bat Dong San Phat - Tp Hồ Chí Minh

trang:     1 | 2 | 3    >>