290  

việc làm que vo tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Canon Quế Võ

Bắc Ninh

Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Tại Canon Quế Võ

Bắc Ninh

BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT TẠI CANON QUẾ VÕ

Canon Vietnam - Bắc Ninh

Điều Hành Siêu Thị Thời Trang Tại Trung Tâm Thương Mại Quế Võ

Cong ty CP Minh Anh - Bắc Ninh

Giám Sát Nhân Viên Bếp ăn Quế Võ

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Giám Sát Bếp ăn Quế Võ

Bắc Ninh

Đầu Bếp Bếp ăn Công Nghiệp Làm ở Kcn Quế Võ Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Vệ Gấp Tại Khu Công Nghiệp Quế Võ, Bắc Ninh Gấp

Bắc Ninh - 4.000.000-5.000.000₫ một tháng

Điều Hành Siêu Thị Thời Trang Tại Trung Tâm Thương Mại Quế Võ

Bắc Ninh - 8.000.000-10.000.000₫ một tháng

Nhân viên quản lí sản xuất 29

Cong ty TNHH e- Litecomvina - Bắc Ninh

Nhân viên nhà hàng 29

Cong Ty TNHH Intogrant - Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kĩ Thuật

Bắc Ninh

Trưởng Phòng Kỹ Thuật Chuyên Về Điện Thoại

Cong ty CP Minh Anh - Bắc Ninh - 12.000.000-17.000.000₫ một tháng

Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn

Bắc Ninh

Quản lý sản xuất 29

Cong ty TNHH Taesung Tech - Bắc Ninh

Nhân viên kiểm tra hàng thành phẩm 27

Cong ty TNHH Seorim Viet Nam - Bắc Ninh

Nhân Viên Kế Toán Giá Thành Tiếng Trung

Bắc Ninh - 8.000.000-12.000.000₫ một tháng

Kế Toán Trưởng (Tiếng Trung)

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Kỹ Thuật Máy Cắt Dây Sodick

Bắc Ninh

Accountant Staffs

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>