233  

việc làm que vo tại Bắc Ninh

  
Các khu vực
Các tìm kiếm gần nhất

NV Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (KCN Quế Võ)

Bắc Ninh

Nhân Viên Thiết Kế Khuôn Jig Vỏ Điện Thoại

Bắc Ninh

Nhân Viên Bảo Vệ Tại Quế Võ - Bắc Ninh

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Bảo Vệ Làm Việc Tại Quế Võ - Bắc Ninh

Bắc Ninh - 3.000.000-5.000.000₫ một tháng

NV Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật (KCN Quế Võ)

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Kcn Quế Võ, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân Viên Kỹ Thuật - Kcn Quế Võ, Bắc Ninh

Cong ty TNHH MTV Asahi tec VN - Bắc Ninh - 10.000.000₫ một tháng

QUẢN LÝ SẢN XUẤT & KỸ THUẬT VIÊN (Bộ Phận Mạ) - KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Bắc Ninh

Nhân viên bảo vệ làm việc tại Đồng Kỵ Bắc Ninh, Tiên Sơn, Quế Võ

Cong ty TNHH dich vu bao ve HDT Viet Nam - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

NHÂN VIÊN BỘ PHẬN MẠ - KCN Quế Võ, Bắc Ninh

Bắc Ninh

TUYỂN KỸ SƯ ĐIỆN KCN TIÊN SƠN BẮC NINH

Bắc Ninh - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Giám Đốc Chi Nhánh

Ngan hang thuong mai co phan Viet A - Bắc Ninh

GA and HR Manager

Bắc Ninh - 1.000-1.500 $ một tháng

Giám Đốc Chi Nhánh

Ngan hang thuong mai co phan Viet A - Bắc Ninh

GA and HR Manager

Bắc Ninh - 1.000-1.500 $ một tháng

GA and HR Manager

Bắc Ninh - 1.000-1.500 $ một tháng

Tuyển GA and HR Manager

Bắc Ninh - 1.000-1.500 $ một tháng

Nhân viên nam bảo vệ

Cong ty TNHH Kinh doanh dich vu bao ve TSG - Hà Nội - Bắc Ninh - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung 03

Bắc Ninh

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự _Hợp Đồng 7 Tháng

Bắc Ninh

trang:     1 | 2 | 3    >>