7880  

việc làm que vo

  

Kỹ Sư Tối Ưu Hóa Mạng Vô Tuyến 3G ( Experienced Radio Network Engineer 3g)

Hà Nội

Kỹ Sư Vỏ Tàu, Kỹ Sư Máy Tàu Thủy , Kỹ Sư Cơ Khí Bách Khoa

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Vỏ Tàu, Kỹ Sư Máy Tàu Thủy , Kỹ Sư Cơ Khí Bách Khoa

Đồng Bằng Sông Hồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Vỏ Tàu, Kỹ Sư Máy Tàu Thủy , Kỹ Sư Cơ Khí Bách Khoa

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Tổ Sản Xuất : Vỏ Tàu, Hàn, Lắp Máy,cơ Khí

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Tổ Sản Xuất : Vỏ Tàu, Hàn, Lắp Máy,cơ Khí

Đồng Bằng Sông Hồng - 7.000.000-10.000.000₫ một tháng

Tuyển 200 Thợ Lắp Ráp Vỏ Tàu

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương

Tuyển 200 Thợ Lắp Ráp Vỏ Tàu

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương

Tuyển 200 Thợ Lắp Ráp Vỏ Tàu

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương

Quản Đốc - Phó Quản Đốc Phân Xưởng Vỏ Tàu

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Quản Đốc - Phó Quản Đốc Phân Xưởng Vỏ Tàu

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tổ Trưởng Tổ Sản Xuất : Vỏ Tàu, Hàn, Lắp Máy,cơ Khí

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Vệ Sỹ - Biết Võ Thuật

Tiền Giang - 5.000.000-7.000.000₫ một tháng

Quản Đốc - Phó Quản Đốc Phân Xưởng Vỏ Tàu

Hải Dương - Hải Phòng - 12.000.000-15.000.000₫ một tháng

Tuyển 200 Thợ Lắp Ráp Vỏ Tàu

Đồng Bằng Sông Hồng

Tổ Trưởng Tổ Sản Xuất : Vỏ Tàu, Hàn, Lắp Máy,cơ Khí

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Quản Đốc - Phó Quản Đốc Phân Xưởng Vỏ Tàu

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương - 10.000.000-15.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tối Ưu Hóa Mạng Vô Tuyến 3G ( Experienced Radio Network Engineer 3g)

Hà Nội

Kỹ Sư Vỏ Tàu, Kỹ Sư Máy Tàu Thủy , Kỹ Sư Cơ Khí Bách Khoa

Cong ty TNHH Dong tau Dai Duong - Hải Dương - 10.000.000₫ một tháng

Kỹ Sư Tối Ưu Hóa Mạng Vô Tuyến 3G ( Experienced Radio Network Engineer 3g)

Hà Nội

trang:     1 | 2 | 3    >>